Sparer miljøet for tonnevis av CO2 og NOx

KV “Andenes” ved kai hos Wärtsilä på Rubbestadneset.
Når de tre fartøyene fra Kystvakten er ferdig ombygget, vil de til sammen spare miljøet for 2.814 tonn CO2, NOx-utslippet vil reduseres med 255 tonn og drivstofforbruket vil etter ombyggingen gå ned med 891 tonn i løpet av et år. Tallene er basert på 2000 driftstimer hvert år.

Akkurat nå ligger KV “Andenes” i dokk hos Wärtsilä på Rubbestadneset for en stor ombygging for å redusere utslippet av miljø- og klimafarlige gasser. Wärtsilä har opparbeidet seg mye kompetanse og har etter hvert lang erfaring med å bygge om Wichmann-motorer og Wärtsilä Vasa-motorer. Det er disse to motortypene det foreløpig kan gjøres motortekniske ombygginger med.

Ombyggingen raskt nedbetalt
Kystvakten er en myndighetsutøver som blant annet skal kontrollere miljøet. – Da er det bare rett og rimelig av vi skal oppdatere de fire 9AXAG motorene fra Wichmann som er installert i hvert av de tre fartøyene vi nå oppgraderer, sier orlogskaptein Trond Erichsen, stabsoffiser teknisk i Kystvakten.
Kystvakten er blitt langt mer miljøbevisste i de senere årene. Derfor tar Kystvakten et nytt miljøsteg når de fra neste år tar i bruk nye båter som går på naturgass. Disse får minimalt miljøfarlig utslipp.
– Vi er meget godt fornøyd med den ombyggingen vi gjør hos Wärtsilä. For det første reduserer vi utslippet betraktelig, dernest vil kostnadene bli betydelig lavere, når hvert fartøy årlig bruker 891 tonn drivstoff mindre. For oss vil utgiftene til denne ombyggingen være nedbetalt i løpet av tre til fire år, og deretter vil vi permanent få lavere utgifter både på drivstoff og NOx-avgifter.

Lang erfaring
– Dette er de største båtene vi har bygget om og redusert NOx-utslippet på. Hvert fartøy regner vi med vil slippe ut 938 tonn mindre CO2, NOx-utslippet håper vi å redusere med 85 tonn og brennstofforbruket går ned med 297 tonn, sier Arne Mæland, General Manager Ship Services hos Wärtsilä.
Nå er det KV “Andenes” som ligger i dokk på Rubbestadneset. Like over nyttår kommer KV “Senja”, mens KV “Nordkapp” er sist ute. Den skal være ferdig i slutten av mars neste år. KV “Senja” og KV “Nordkapp” ble bygget i 1981, KV “Andenes” i 1982. De fikk da installert 4 x 9AXAG motorer fra Wichmann. Båtene er 105,5 meter lange og 14,6 meter brede.
– Dette er de største båtene vi har hatt inne til ombygging. Men vi har lang og god erfaring etter å ha bygget om mer enn 50 motorer. Fordi vi gjør tekniske oppgraderinger av motorene og implementerer en helt ny forbrenningsteknologi på eldre motorer, reduseres utslippet permanent. Dette en ombygging av motorene, og ikke installasjon av nye omkringliggende systemer, og meget gode løsninger for alle båter med denne motortypen, forklarer Arne Mæland. NOx-utslippet reduseres med mellom 20 og 40 prosent på hver ombygging.
– Når motoren blir oppgradert på denne måten, vil motorens levetid også forlenges, påpeker Mæland. Han er ikke i tvil om at også båtens verdi øker med en slik ombygging. De fleste motorene utstyres også med et EIAPP-sertifikat i etterkant av ombyggingen.

Sammen med vedlikehold
– De fleste foretar denne ombyggingen i forbindelse med vedlikehold på motoren eller dokking av fartøyet. Det reduserer ombyggingskostnadene og er driftsøkonomisk. Når båten ligger hos oss kan vi utføre komplett vedlikehold som stål- og rørarbeid, motorvedlikehold og eventuelt annet nødvendig oppgraderingsarbeid, legger Mæland til. En motorteknisk ombygging bruker Wärtsilä vanligvis to uker på å gjennomføre.

SortlandGS_464018000.jpg

Wärtsiläs mekanikere Roger Sortland og Kenneth Sortland, er i gang med den motortekniske ombyggingen på KV “Andenes”.

DEL