Sparer en million dollar årlig etter refinnsiering

"Polar Duchess"

Bergensrederiet GC Rieber Shipping ASA har inngått avtale med DNB Bank ASA, DVB Bank SE og Sparebank 1 SR-Bank ASA om refinansiering av eksisterende lån på skipene «Polar Duke», «Polar Duchess» og «Polar Marquis».

DNB Bank ASA er agent for lånet. Lånet er på totalt USD 135 millioner, hvorav USD 25 millioner er en trekkfasilitet. Lånet har 6 års løpetid og en profil på 10 år.

GC Rieber Shipping har videre inngått avtale med Nordea Bank Norge ASA, Sparebank 1 SR-Bank ASA og Sparebanken Vest om refinansiering av eksisterende lån på skipene «Polar Queen» og «Polar King». Nordea Bank Norge ASA er agent for lånet. Lånet er på totalt USD 91,25 millioner, hvorav USD 21,25 millioner er en trekkfasilitet. Lånet har 6 års løpetid og en profil på 12 år.

Som en del av refinansieringen har selskapet avsluttet trekkfasiliteten på NOK 250 millioner med Handelsbanken.

De  nye  betingelsene  i  lånefasilitetene  vil  gi  GC Rieber Shipping en årlig besparelse i finanskostnader på om lag USD 1 million.

GC Rieber Shipping sin virksomhet innen offshore/shipping omfatter eierskap i spesialskip, og høykvalitets maritim drift- og prosjektutvikling innen segmentene subsea, marin seismikk og is/support. Selskapet har spesialisert kompetanse på operasjoner offshore i værharde omgivelser samt på design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.

GC Rieber Shipping opererer for tiden 13 avanserte spesialskip for definerte markeder innen subsea, is/support og marin seismikk, hvorav 11 eies av selskapet.