Sølvtrans kontraherer nytt Aas-design

Illustrasjon: Aas Mek Verksted

Brønnbåtrederiet Sølvtrans har kontrahert sitt 29. fartøy fra Aas Mekaniske Verksted. Kontrakten kommer med en opsjon på ytterligere ett søsterfartøy, skriver verftet i en pressemelding. 

Nybygget vil være av verftets eget, nye design AAS 2502 ST, som er 69,69 meter langt og 17,80 meter bredt. Dybde i riss er 5,90 meter. Designet skal være tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport.

Skroget bygges i utlandet og er forventet å ankomme verftet på Vestnes høsten 2018, for utrustning og overlevering i april 2019. 

Brønnbåten har en lastekapasitet på 2500 tonn, noe som tilsvarer 375 tonn levende fisk fordelt på to fiskebrønner utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten skal være arrangert både for fisketransport og for å være servicefartøy.

– Båten vil være utstyrt med UV-system for vannrensing for semilukket transport. Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD-behandling ved bruk av ferskvann, skriver Aas Mek Verksted i meldingen.

 

DEL