SolstadFarstad med femårig Statoil-kontrakt

Foto: Øyvind Hagen/ Statoil

Det nylig fusjonerte rederiet SolstadFarstad melder til Oslo Børs at de har dratt i land en femårig kontrakt med Statoil. For PSVen «Far Searcher» betyr det installasjon av energilagringssystem. 

Fartøyet «Far Searcher» skal fra september være en del av Statoils PSV pool. Kontrakten har en varighet på fem år, og kommer med opsjon på ytterligere 5 x 1 år.

Les også: Skisprevyens omtale av «Far Searcher»

Som en del av kontrakten vil fartøyet få installert et energilagringssystem, og få «battery power»-notasjon fra DNV GL.

Med denne kontrakten i boks blir «Far Searcher» det andre fartøyet SolstadFarstad leier ut til Statoil med «batter power»-notasjon.

DEL