Solstad Offshore – 4. kvartal 2015

Normand Seven - Skipsrevyens Ship of the Year 2007

Solstad Offshore

I tillegg til artikkel tidligere i dag kan nevnes fra 4. kvartal 2015 resultatet:

Konsernets resultat før skatt for 4. kvartal ble et underskudd på NOK 1,332 milliarder og inkluderer nedskrivning av anleggsmidler med henholdsvis NOK 1,221 mrd.

Driftsresultatet for kvartalet kom ut på minus NOK 1,11 mrd.

Selskapet opplyser at markedsverdien basert på megleranslag for konsernets flåte pr 31.12.2015 var ca. NOK 19 mrd. Skipsverdiene har samlet hatt et verdifall på ca 6% siden halvårsskiftet. Verdianslaget er gjort basert på certepartifrie skip (eksklusive skip under bygging) og er et gjennomsnitt av tre megleranslag.

Solstad Offshore Konsernets har faste kontrakter for ca. NOK 2,8 mrd. for 2016. Inklusiv opsjoner er verdien NOK 3,2 mrd. Kontraktsdekning målt i dager for 2016 er ca 41%, og 48% inklusiv opsjoner.

DEL