Solide tall fra GC Rieber Shipping

Irene Waage Basili er administrerende direktør i Shearwater GeoServices frem til en permanent leder er rekruttert. Foto Skipsrevyen

… men markedssituasjonen fremover er usikker

GC Rieber Shipping ASA i Bergen opprettholdt stabil og god drift i andre kvartal 2015. Driftsinntektene ble 240,8 millioner kroner, mot 214,4 millioner kroner i andre kvartal 2014. EBITDA ble 141,7 millioner kroner, mot 113,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Kapasitetsutnyttelsen av flåten var 89 prosent, mot 94 prosent i andre kvartal 2014.

Konsernets resultat i andre kvartal ble 103,4 millioner kroner, mot 43,5 millioner kroner i samme periode i 2014. I juni 2015 fullførte GC Rieber Shipping refinansiering av fem av konsernets skip.

«Den underliggende driften i GC Rieber Shipping har også i andre kvartal vært positiv. Vi har god kontraktsdekning, men markedssituasjonen for våre skip innenfor subsea og seismikk segmentet er preget av usikkerhet drevet av fall i oljeprisen, samt oljeselskapenes kostnadsfokus og nedjusterte letebudsjetter», sier adm.dir. Irene Waage Basili.

Det ble i kvartalet også tatt levering av seismikknybygget MS «Polar Empress», som gikk direkte inn på en fem års kontrakt med Dolphin Geophysical i  Bergen. I begynnelsen av juni solgte GC Rieber Shipping subsea-skipet «Polar Prince».

GC Rieber Shipping har i andre kvartal inngått ny leiekontrakt med Sakhalin Energy Investment Company for crewbåtene «Polar Piltun» og «Polar Baikal» med fem års varighet.

Ved utgangen av andre kvartal 2015 hadde GC Rieber Shipping en ordrereserve på 3,2 milliarder kroner med en gjennomsnittlig kontraktslengde på 2,4 år. Kontraktsdekningen for de gjenværende to kvartaler i 2015, år 2016 og år 2017 er henholdsvis 91 prosent, 79 prosent og 61 prosent.

GC Rieber Shippings virksomhet innenfor offshore/shipping omfatter eierskap i spesialskip og høykvalitets maritim drift og prosjektutvikling innen segmentene subsea, is/support og marin seismikk. Selskapet har spesialisert kompetanse på operasjoner offshore i værharde omgivelser, samt på design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.

GC Rieber Shipping opererer for tiden 13 avanserte spesialskip i definerte markeder innen subsea, is/support og marin seismikk, hvorav 11 eies av selskapet.

Konsernet GC Rieber Shipping har hovedkontor og driftsselskap i Bergen, og i tillegg et driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk (Russland).