Søkkrike søsterselskaper blir ett hos Fred. Olsen

M/S "Balmoral", ett av cruiseskipene i Fred. Olsen systemet. Foto: Asle Strønen

De to børsnoterte holdingselskapene i Fred. Olsen gruppen, Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, skal fusjonere til ett selskap.

Det har styrene i de to selskapene i dag besluttet å foreslå. Dermed er det klart for en betydelig fornying – og ikke minst forenkling – i den erkekonservative rederigruppen i Oslo. De to selskapene har stort sett eid alle virksomhetene i shipping, industri og finansgruppen på ca. 50/50-basis.

Det er Bonheur ASA som blir overtagende selskap, som derved også blir det børsnoterte. Bonheur ASA eier 62,66 prosent av aksjene i Ganger Rolf ASA, mens Ganger Rolf på sin side sitter på 20,70 prosent av aksjene i Bonheur.

Aksjonærene i Ganger Rolf ASA får 0,8174 aksjer i Bonheur ASA for hver aksjene de eier i Ganger Rolf. Det nye selskapet blir hovedeier i et annet børsnotert Fred. Olsen-selskap, drillingselskapet Fred. Olsen Energy ASA, der Bonheur får 51,92 prosent av aksjene. I dag er eierandelen 25,96 prosent.

Bonheur blir etter sammenslåingen hovedeier i en rekke aktiviteter. Foruten offshorevirksomhet (vesentlig boreplattformer) er det solenergi og shipping (cruisefart med tre eldre skip). Selskapet er også involvert i NHST Media Group som utgir bla. Dagens Næringsliv. Det fusjonerte selskapet får 54 prosent av aksjene i avishuset.

Fusjonen er ventet å være en realitet innen slutten av mai i år. Men først skal ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskapene si sitt. De vil bli holdt i midten av mars. Forslaget om fusjon krever to tredjedels flertall for å bli vedtatt.