Søker uviklingskonsesjoner for «Akvarium-bulkskip» konsept

Illustrasjonsfoto.

Av Magnus Petersen, kyst.no

Grimstad Holding AS søker ifølge Fiskeridirektoratets nettsider om syv utviklingstillatelser til konseptet «Akvarium-bulkskip» i Troms fylke.

Selskapet er lokalisert på Herøy i Nordland, og har Torbjørn Grimstad som administrerende direktør. Han er også største aksjonæri holdingsselskapet.

Ifølge Fiskeridirektoratets sider, beskrives konseptet som et «Akvarium-bulkskip» som skal brukes som et lukket oppdrettsanlegg.

Grimstad Holding ble stiftet i 2011 og leverer «Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur».

Søknaden ble registret på direktoratet sine siden den 19 januar, og tillatelsene det søkes om er på totalt 5460 tonn stående biomasse i sjø.

Kyst.no har flere ganger kontaktet Grimstad, men har ikke fått noe gjennomslag. Mer informasjon kommer.

DEL