SMM 2016: Dørene lukkes, evalueringen åpnes

Vel blåst: Carin Steinbach flankeres av Erlend Prytz (til v.) og Claus Ulrich Selbach. Foto: Asle Strønen

Hamburg, 9. september: Prikkfritt, slik omtales verdens mest betydningsfulle skipsfartsmesse når dørene i dag stenges for 2016. Med oppunder 50.000 besøkende er tallet noe lavere enn ønsket, men fortsatt meget akseptabelt.

www.skipsrevyen.no avslutter SMM med noen kommenterer fra den sentrale prosjektledelsen, Claus Ulrich Selbach og Carin Steinbach. – Vi har fått gode tilbakemeldinger på tematiseringen av utstillingshallene og særlig har den nye A5-hallen med tema «Green propulsion» fått god aksept, sier de begge og fastlår at det konseptet vil de besøkende også finne igjen på SMM 2018.

Og interne undersøkelser arrangøren har fått utført blant de besøkende, avslører at mer enn halvparten kommer for å få mer informasjon om ny teknologi. Det illustrerer også nivået på utstillermassen når så mange som mer enn 24.000-25.000 mennesker har innovasjon som sitt fokus.

Dette bildet gjenkjenner også Erlend Prytz, adm.dir. i bransjeorganisasjonen Norske Maritime Eksportører (nmexporters.no) som er ansvarlig for Den norske paviljongen på SMM. – Tatt i betraktning de utfordringer leverandørindustrien møter i et vanskelig marked, mener jeg vi har grunn til å være fornøyd med interessen for våre medlemmers tjenester og produkter her på SMM, sier han og legger til at man selvsagt skal gjennomføre en grundig evaluering før man setter to streker under svaret.

Prytz er allerede godt i gang med å planlegge de neste utstillingene som NME skal delta på. Først ut er Korea, Kina og Singapore, men også ERFA-konferansen er i godt gjenge, forsikrer han avslutningsvis.

SMM 2018 arrangeres i dagene 4.-7. september, og forhåndspåmeldingene strømer allerede inn, sier Selbach.