Skipsteknisk vist fornyet tillit

Illustrasjon av ST-344 kontrahert i Spania for levering i 2013
I 2004 vant Skipsteknisk designoppdraget på forskningsskipet ”RRS James Cook” tilhørende Natural Environmental Research Council (NERC) i Southampton, UK. Dette fartøyet ble bygget ved Flekkefjord Slipp AS og levert i 2006.

Denne uka ble Skipsteknisk vist fornyet tillit idet NERC skev under kontrakten på sitt nye forskningsskip (”Discovery replacement ship”) med skipsverftet Freire i Vigo i Spania. Verftet i Spania vant kontrakten etter en omfattende anbudsrunde hvor verft både i Norge, Tyskland, England, Italia og Spania deltok. I bunn ligger Skipsteknisks design ST-344, som er spesialutviklet for dette anbudet på basis av NERC’s kravspesifikasjon.
Det nye designet er noe større enn sin forgjenger. Skipet har en lengde på 99,8 m og en bredde på 18 m. Det er arrangert for forskningsoppdrag på store dyp, og vil operere i alle deler av verden når det er ferdig i 2013. Skipet er arrangert for en besetning på 52 personer, og inneholder det siste av den teknologi som er utviklet for denne type forskningsskip.
Skipsteknisk skal utføre en fullstendig prosjektering av skipet og oppdraget starter opp umiddelbart, og vil pågå i ca et år fremover. Kontrakten Skipsteknisk har sikret seg har en totalramme på ca 20 mill. kroner. I tillegg til Skipsteknisk sitt oppdrag, er der også muligheter for ytterligere leveranser fra norske utstyrsleverandører i tiden fremover.

For Skipsteknisk er forskningskip av denne type et av hovedområdene for selskapets satsning, og den nye kontrakten er definitivt med på å underbygge den posisjonen selskapet har opparbeidet seg innenfor dette segmentet, samtidig som det sikrer full aktivitet i tiden fremover. I tillegg til denne siste kontrakten, har Skipsteknisk også fiskeri- og havforskningsskip under prosjektering både til Chile og til Russland.

Skipsverftet Freire i Spania har forøvrig allerede 3 skip av ST-design under bygging. Dette er et 85 m Offshore Survey skip av ST-253 design for Volstad Shipping i Ålesund, og to 110 m Survey/IMR skip av ST-254 design til GC Rieber Shipping i Bergen.

DEL