Skipsteknisk designer avansert forskningsfartøy for den chilenske marine.

ST-367
28. desember signerte ASMAR Talchuano kontrakten med den chilenske marinen for bygging av et 71,3 m langt fiskeri -og havforskningsfartøy av ST-367 design. Skipsteknisk vant denne prestisjefylte designkontrakten i tett internasjonal konkurranse.

Forskningsskipet skal bygges i hht støykrav fra ICES report nr. 209 som angir svært strenge krav til utstrålt støy under vann. Dette sammen med det mest avanserte akustiske utstyret som er tilgjengelig på markedet idag, gjør båten istand til å utføre de mest avanserte undervannsundersøkelser.
Skipet er utrustet for et stor antall operasjoner innen fiskeri og havforskning og vil operere i Stillehavet i områdene utenfor Chile.
For Skipsteknisk AS er dette nok en kontrakt på et støyredusert forskningsskip i hht ICES standarden. Bare et fåtall forskningsskip i verden tilfredstiller disse kravene idag, og blant disse er «G.O. Sars» og britiske «James Cook», begge prosjektert av Skipsteknisk.

DEL