Skipsrevyen får ny eier

Asle Strønen (til v.) mener Skipsrevyen vil styrke sin posisjon ved å være en del av en større mediegruppe. – Kjøpet er strategisk i forhold til de ambisjoner vi har, sier Gustav-Erik Blaalid.

Det tradisjonsrike fagmagasinet Skipsrevyen får ny eier. Det er Gustav-Erik Blaalid som gjennom holdingselskapet Vitamin Holding AS kjøper Skipsrevyen.

Dermed blir Skipsrevyen en del av mediegruppen som blant annet eier fagtidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett og nettstedet kyst.no.

– Kjøpet er en del av vår strategi om å bli sterkere på flere områder. I dag er vi ledende på nyheter og fagstoff i laksenæringen i Norge og i resten av den lakseproduserende verden. Vi har vårt eget medieselskap i Chile og kontorer i Skottland og Canada. Nå tar vi steget over i en annen, og viktig sjøbasert næring, nemlig shipping og verft, sier Gustav-Erik Blaalid. Han har familiær bakgrunn fra verftsindustrien, og understreker at Skipsrevyen med nettstedet www.skipsrevyen.no er godt posisjonert for de ambisjonene mediegruppen har.

– Jeg ser at vi har synergier på viktige stoffområder. Oppdrettsnæringen er blant de største oppdragsgivere for norske skipsverft med brønnbåter og arbeidsbåter. I tillegg ser vi en økende trend der offshore oppdrettsanlegg vil bli mer vanlig, legger han til.

Selger, men fortsetter

Det er Skipsrevyens daglige leder og ansv. redaktør Asle Strønen og mangeårig styreleder Per Sævik som selger sine aksjeposter. Asle Strønen fortsetter som redaktør for Skipsrevyen.

– Etter å ha utviklet Skipsrevyen over flere tiår var det naturlig nå når muligheten bød seg å avhende Skipsrevyen til ny eier, sier Strønen. – I det fremtidige mediebildet med bl.a. publisering på flere digitale plattformer er det en ubetinget fordel å være en del av en større mediegruppe.

Asle Strønen og Per Sævik ser begge frem til at produktet Skipsrevyen skal fortsette sin positive utvikling under ny eier. – Vi er svært tilfreds med at Skipsrevyen fortsatt skal drives fra Bergen.