Skipsrevyen 5/2011 er underveis!

Skipsrevyens november-utgave er nå på vei ut til abonnentene. Vi frister allerede nå med noen kommentarer derfra. Hvorfor ble EUs kapitalkravdirektiv så problematisk, og vil noen kjøpe STX OSV hvis aksjene settes i spill?

Skipsrevyen 5/2011 er underveis!

Skipsrevyens november-utgave er nå på vei ut til abonnentene. Vi frister allerede nå med noen kommentarer derfra. Hvorfor ble EUs kapitalkravdirektiv så problematisk, og vil noen kjøpe STX OSV hvis aksjene settes i spill?

Årets tabbe?

Ikke vet vi hva som er Årets tabbe, men Stoltenberg valgte talkshow-verten Skavlan fremfor Kongen som vert for den tradisjonsrike slottsmiddagen – for å takke det svenske folket for støtten etter 22. juli –, en takk som aldri nådde frem fordi SVT sin sending gikk i svart. Et mene tekel, kanskje? Eller er det regjeringens (manglende) håndtering av EUs kapitalkravsdirektiv som bør karakteriseres som Årets tabbe?

Stoltenbergs takksigelser til det svenske folket nådde aldri frem. Kanskje kan regjeringssjefens hilsen til vårt broderfolk formidles i en ordinær reprisesending – ikke særlig estetisk, men sikkert effektivt nok. Slik kan man også, noe stakkarslig, kommunisere fra regjeringshold.

Tradisjonalistene blant oss mener vel at den korrekte måten å takke på, burde vært en skriftlig hilsen fra en regjeringssjef til en annen. Men pytt pytt – PR-effekten skal man ikke kimse av.

Langt mer alvorlig for nasjonen – og de maritime næringer spesielt – er regjeringens forsømmelser i forbindelse med det omdiskuterte kapitalkravsdirektivet. Ja, så kontroversielt er det at sytten EU land, Danmark inklusive, prompte betinget seg fritak fra direktivets pålegg.

Gjennom vår EØS affiliasjon ønsker Stoltenberg enten å være flinkeste gutt i EU-klassen eller så har Stoltenberg og hans kabinett sovet i timen (i motsetning til sytten – 17 ! – andre regjeringskollegier).

Diskusjonen om hva som er verst, lar vi fare. Konsekvensene av resultatet er uansett dramatisk alarmerende. I toppetasjene i flere departementer er det nå hektisk aktivitet. Det helles “olje på vannet” via kryptiske meldinger gjennom media og ved at alternative “handlingsmønstre” snekres sammen.

Statens fremste virkemiddel for eksportfinansiering er allerede svekket. Eksportfinans ASA er nedgradert, – å hvor de må gremme seg i Dronning Mauds gate! Årsaken er å finne i Finansdepartementets håndtering av saken, en unnlatelsessynd fordi man ikke var våken og søkte om fritak nå på ettersommeren (Eksportfinans var, i motsetning til Finansdep. ikke høringsinstans vedr. dette EU-skrivet). Senere har departementet prøvd å rette den negative konkurransevridningen dette får for norsk eksportindustri, med et defensivt vedtak hvor man kun går inn for en videreføring av det midlertidige unntaket for Eksportfinans frem til 31.12.12. Deretter er det slutt. Og hva er neste akt for Eksportfinans, vansker med fundingen?

Det er særlig “de store gutta” som får merke konsekvensene, for de mindre klientene til Eksportfinans vil ikke nedskaleringen av engasjementene slå tilsvarende ille ut. Konkret vil en klient av Eksportfinans – f.eks. et rederi – få barbert sin låneramme fra inntil 7 mrd. kroner til 1,4 mrd. Dette vil selvsagt bremse rederiets evne til å gjøre nykontraheringer; verftsindustrien og underleverandørene får svi. Aktivitetsnivået synker og verdiskapingen reduseres.

Slik får våre myndigheter satt fulle bremser på for en eksportnæring som allerede er preget av stor internasjonal økonomisk usikkerhet. Myndighetene skaper altså usikkerheten, mens man skulle forventet at de bygget trygghet i form av varige og internasjonalt konkurransedyktige rammer.

Det er bare trist.

STX OSV til salgs?

Hva er så på gang med de norske offshoreverftene i STX sin portefølje. Er de, som ryktene antyder, satt i spill?

Verftene ble som kjent kjøpt opp av koreanerne for en ganske stiv pris. Det var STX verft i Korea som kom opp med kjøpesummen, og denne står som en gjeld i konsernets regnskap. Forventningene til avkastning er garantert høy. Roy Reite og hans besetning har levert. Spørsmålet er om det er godt nok for koreanerne, og om koreanerne tynges av andre forpliktelser? Det er dessuten de koreanske ledernes plikt å vurdere investeringene som er gjort. Som investorer tenker disse kun på fremtiden, for det er der de skal tilbringe dagen.

– Hvem kan evt. kjøpe?

Vi tror, dessverre, at det ikke finnes norske kjøpere til STX OSV verftene – hverken samlet eller enkeltvis, hvis de i det hele tatt er til salgs. I vårt tankesett er en kinesisk gruppe eneste mulighet. Deres motiv vil være tilgang på teknologi.

Som vi sa før: Den som lever, får se.

abs

DEL