Skipsregistrene forenkler dokumentasjonskrav

Ill.foto: Asle Strønen

Skipsregistrene forenkler sine krav til innsending av hjemmelsdokumenter. Dette vil effektivisere prosessen ved registrering og eierskifter av skip.

Ved nyregistreringer og eierskifter av skip befinner ofte partene seg i utlandet. Dokumenter signeres på levering, og sendes Skipsregisteret til registrering. Den tidligere praksisen var at kopiene måtte sendes via norsk utenriksstasjon.

– Dette kravet er ikke lenger hensiktsmessig. Utenriksstasjonene er mindre involvert ved skipsregistreringer enn tidligere, og det oppfattes som upraktisk og forsinkende at kopier må sendes derfra. Etter tilbakemeldinger fra næringen, endrer vi derfor denne praksisen, sier registerfører og avdelingsdirektør Anita Malmedal i Sjøfartsdirektoratets avdeling for skipsregistrene.

Endringen innebærer at PDF kopier av dokumentene heretter kan sendes direkte fra en av partene.

Dokumentet dagbokføres på grunnlag av tilsendte kopi. Endelig registrering er fortsatt avhengig av innsending av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato. Endringen gjelder også eventuelle fullmakter som utstedes i forbindelse med transaksjonene.

Skipsregistrene poengterer at pantedokumenter ikke omfattes av denne praksisen. Pantedokumenter må fortsatt sendes inn i original før de blir antatt til dagbokføring.