Skip på grunn i Jøssingfjord

Foto : www.ship-gallery.de
Det finske bulkskipet "Tali", på 10000 bruttotonn, har gått på grunn i Jøssingfjord i Rogaland.

Det er registrert litt smøreolje på sjøoverflaten.

Kl. 08.30 i dag tidlig fikk Kystverkets beredskapsvakt beskjed om at det finske bulkskipet "Tali" hadde grunnstøtt på vei ut Jøssingfjord i Rogaland. Skipet er lastet med 15 000 tonn illuminitt (stein). Vakten fikk beskjed om at skipet tok inn vann.

Kystvaktskipet "Lafjord", redningsskøyta "Peter Henry van Koss" og en losbåt er på plass ved havaristen. "Tali" står nå ikke lenger på grunn, men ligger for anker. Det er relativt dårlig vær i området.

I tillgg er slepebåten "Ka" fra Farsund på vei. Man vil forsøke å flytte havaristen til et område i Jøssingfjorden som er definert som nødhavn.

KV "Lafjord" holde seg ved havaristen for å bistå med et eventuelt slep og pumping av vann.

Oljeverndepoene i stavanger og Kristiansand er rutinemessig mobilisert. IUA i Sør-rogalad og brannsjefen i sokndal er i tillegg varslet.

Oppdatering kl. 15.45

Tali” er nå slept til kai, der det er fortøyd og sikret. Skipet er i ferd med å få pumpeutstyr om bord, som skal bidra til å tømme maskinrommet for vann.

Forsikringsselskapet Gard er i ferd med å gjøre en del undersøkelser i forhold til verksted. Dette gjøres i Norge, Danmark og Tyskland. Det jobbes også med en ordning for å få lasten over i et annet fartøy.

Et dykkerfirma fra Kristiansand vil i kveld ankomme stedet der ”Tali” ligger fortøyd. Disse skal foreta undervannsundersøkelser.

DEL