Skifte av GIS for Sjøforsvaret

Haakon Bruun-Hanssen
Tirsdag 26. august blir det skifte av sjef for Sjøforsvaret. Haakon Bruun-Hanssen overtar som Generalinspektør etter Jan Eirik Finseth. Forsvarssjef Sverre Diesen forestår skiftet, som skjer under en høytidelig seremoni på Haakonsvern.

På sjefsskiftet deltar også fungerende brannsjef i Bergen Karl O. Nesdal, kommunalråd Hilde Onarheim og Forsvarets musikkorps Vestlandet. Sjøforsvaret og garde vil stille opp.

Kontreadmiral Jan Eirik Finseth
Kontreadmiral Jan Eirik Finseth ble utnevnt til Generalinspektør for Sjøforsvaret i 2003. Tirsdag 3. september går han til jobben som sjef for Forsvarsstaben i Oslo med grad som viseadmiral.

Flaggkommandør Haakon Bruun-Hanssen

Flaggkommandør Haakon Bruun-Hanssen er 48 år og har vært stabssjef i Sjøforsvarsstaben siden 2006. Den 26. august overtar han som Generalinspektør for Sjøforsvaret med grad som kontreadmiral. I 2003 gjennomførte Bruun-Hanssen Totalforsvarskurset ved Forsvarets Høgskole. Han har også gjennomført Instituut Defencie Leergangen i Nederland (1998-99), Stabsskolen del I (1995) og Ubåt sjefskurs (1991).

Bruun-Hanssen ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1987 etter at han i 1980 hadde tatt Befalskurs ved KNM Harald Hårfagre. Han ble fenrik i 1981, løytnant i 1986, kapteinløytnant i 1990, orlogskaptein i 1996 og kommandørkaptein i 2001. Han ble utnevnt til kommandør i 2003.

DEL