Skal tjene penger og betale utbytte

Skipsfart har Magnus Stangeland i blodet, og prosjekter har det aldri manglet på.
– Vi skal konsolidere, bli mer økonomisk solide og betale utbytte til eierne. Dette er budskapet fra styreleder og gründer i Bergen Group ASA, Magnus Stangeland.

Magnus Stangeland bekrefter overfor Skipsrevyen at denne filosofien som eierne står bak er grunnen til at både den tidligere konsernsjefen og andre i ledelsen sluttet i selskapet. Han avviser imidlertid at det var grunnen til at også styreformann Hans Olav Lindal og de øvrige eksterne styremedlemmene tok sin hatt og gikk.
Tideligere styreformann Hans Olav Lindal bekrefter at de største eierne ikke lenger sluttet opp om den vedtatte strategien, og at styremedlemmene derfor trakk seg som en reaksjon på dette.
Han opplyser at de store eierne og styret opprinnelig var enige om en strategi og at eierne senere endret sin oppfatning, men uten at det ble formulert noen ny, alternativ strategi som styret kunne ta standpunkt til. Dette kunne ikke de eksterne styrmedlemmene forholde seg til, og det ble oppfattet som mistillit fra de største aksjonærene når den vedtatte strategien ble forkastet. – Derfor gikk jeg og de øvrige eksterne styremedlemmene, sier Lindal.
– Det var ledelsen som hadde en annen oppfatning og ville investere videre, blant annet i et reparasjonsverft i Brasil. Men nå er tiden moden for å konsolidere, stoppe litt opp i den sterke ekspansjonen, og sikre oss en god økonomi, slik at vi kan være i stand til å betale eierne aksjeutbytte, fastholder Stangeland.
– Hva skal aksjonærene ellers betale formueskatten sin med, spør Magnus Stangeland som nå atter er å finne som styreformann i konsernet.

Klar til å slankes
Han bekrefter at Bergen Group vil gjennomføre nødvendige strukturelle grep som skal bidra til å styrke markedsposisjonen innenfor forretningsområdene skipsbygging og offshore. Videre kan det også bli aktuelt å samle noen av datterselskapene som ligger i Bergensområdet på Hanøytangen som et ledd i å etablere et sterkere og mer helhetlig servicetilbud til kundene innenfor disse to forretningsområdene.
Fra starten av, litt før tusenårsskiftet og frem til i dag, har skipsbygging vært det mest lønnsomme i gruppen og representert de største ordrereservene. Ifølge Stangeland er kapasitetsutnyttelsen i skipsbygging lav. – Men det er midlertidig, sier han.
I dag representerer Bergen Group BMV og Bergen Group Fosen skipsbyggingsbiten.

Stor tro på Kimek
Stangeland er også svært fornøyd med Bergen Group Kimek i Kirkenes. Det er et viktig brohode mot Russland og den kommende offshoreaktiviteten i nordområdene. I tillegg satses det på oppdrag for gruveindustrien i det tidligere Sydvaranger.
Stangeland forteller at man også har fått ordrer fra Store Norske Gruvekompani på Svalbard.
Han ser for seg at Kimek vil ligge midt i smørøyet for en mulig kommende skipstrafikk gjennom nordområdene mellom Europa og Østen.
Stangeland opplyser at konsernet nå har en ordremasse på ca. fem milliarder kroner. Halvparten av denne ordrereserven er knyttet til verftet i Fosen, mens verftet på Laksevåg i Bergen står for 500 millioner.
Offshore-virksomheten (Rosenberg og Hanøytangen) representer ikke så store ordrereserver fordi kontraktene i dette aktivitetsområdet for det meste, inntil nå, har hatt kortere leveringstid enn skipbygging. Men Stangeland legger ikke skjul på at offshore vil få et godt år i år


Magnus Stangeland er klar på at Bergen Group ASA skal være smartere og raskere på omstillinger enn konkurrentene.

Størst ordremasse i skipsbygging
– Skipsfarten har inntil nå representert den største ordremassen, men vil ikke det dårlig fraktmarkedet føre til færre skipbyggingsordrer?
– Jo, men det gjelder mest handelsskip og store skip som ikke bygges i Norge lenger. Vi satser på kostbare og avanserte spesialskip for konstruksjonsarbeider under havoverflaten, såkalte Subsea/ROV-skip. Vi har god erfaring i å bygge svært avanserte skip av denne typen, blant annet for Forland i Bergen og nederlandske Fugro.
– Her tror jeg markedet vil vokse fordi oljeselskapene nå mer og mer legger utstyr og konstruksjoner på havbunnen. De store plattformenes tid begynner å ta slutt, mener Stangeland.
Dessuten er det en del eldre og mindre skip i dette markedet. Det er derfor i tillegg også behov for fornying, poengterer havstrilen fra Austevoll.

Serviceingeniørene følger skipene
– Her har vi en stor utfordring. Jeg tror også at vi i årene fremover kommer til å se større satsing på ingeniører og fagfolk som følger skipene ut i verden. Mye service og reparasjoner kan skje mens skipene er i fart. Verkstedsopphold koster adskillig mer og fører til at rederienes inntjening reduseres, sier Stangeland.
Han mener derfor at det blir viktig at skipsbyggingsbiten av Bergen Group planlegger verkstedsopphold sammen med rederiene for å få mer effektivt opphold ved verftene når de først må til verksted.
Han slår fast at Bergen Group skal overleve ved å være mer fleksible og smartere enn konkurrentene, og snu seg fort rundt når markedene endrer seg.
– Vi må kort og godt “stå tidlig opp”, analysere det som skjer og finne nye muligheter, fastslår Magnus Stangeland.

Krevende
Han påpeker også at dagens kriser i verdensøkonomien som gjør det krevende å drive denne type industrivirksomhet. – Det vi ser nå er politisk/finansielle kriser. Det gjør det problematisk for rederier og andre å få finansiert prosjekter. Mange gode prosjekter blir ikke realisert fordi bankene er redde får å låne ut penger.
– Jeg ser med bekymring på bankens holding nå om dagen, sier Magnus Stangeland.
Når det gjelder Bergen Group mener Stangeland at konsernet har en for kostbar finansiering og at det derfor er nødvendig med en refinansiering for å få ned kapitalkostnadene og dermed bedre inntjeningen.
– Vi er nå i gang med å snu alle steiner i Bergen Group. Ingenting er hellig. En slik gjennomgang er nødvendig for å gi verftet bedre muligheter til å kunne ta de store oppdragene.