Skal produsere seks millioner liter ferskvann i døgnet

Brønnbåtene skal ha ferskvannsanlegg som produserer seks millioner liter i døgnet. Illustrasjon: Seacon.

Enwa leverer ferskvannsanlegg for innbygging i brønnbåt med kapasitet på hele seks millioner liter ferskvann per døgn.

DESS Aquaculture  Shipping AS (DAS) har nylig kontrahert 2 nye store brønnbåter fra Artic Group med en kapasitet for ferskvannsproduksjon på 6000 qm vann per dag (6 millioner liter).

Båtene er 76 meter lange og har en bredde på 15 meter.

Anlegget på båten skal produsere seks millioner liter ferskvann i døgnet. Foto: Enwa.

– Ferskvannsbehandling seiler opp som den mest effektive, skånsomme og bærekraftige behandlingen av laks. Produksjon av store mengder ferskvann til en lav kostnad kombinert med effektiv innbygging i kompakte og spesialiserte fartøy krever betydelig kunnskap og erfaring, uttaler prosjekt og utviklingsleder i Dess Aquacultur shipping AS, Henrik A Larsen i en pressemelding.

Han mener samarbeidet mellom Artic Group, SEACON og Enwa vil frembringe et fartøy med kapasiteter som ved leveranse vil være et fartøy som setter en ny standard i bransjen.

Etter forhandlinger med flere leverandører av vannbehandlingssystemer ble det klart for DAS og Artic Group at norske Enwa samlet sett var den mest konkurransedyktige tilbyderen.

– Enwa hadde innsikt og kunnskap om en slik leveranse som overgikk de andre tilbyderne, uttaler Ove Vilnes, eier av Artic Group.

Anleggene som bygges inn i forskipet (bilde) er designet og RO sammenstilt i Enwa sine produksjonslokaler i Gøteborg.

Bjørn Dørum i Enwa uttaler at anleggene som er under produksjon planlegges levert før sommeren 2017. Første båt blir klar 1. kvartal 2018 og båt nummer 2 sommeren 2018.

– Avsalting av slike store mengder sjøvann krever kunnskap på mange områder hvorav selve avsaltingsprosessen trolig er den enkleste. Kunnskap om råvannsforhold, innhold i havet, sesongmessige og lokalitetsmessige endringer er essensielle for å kunne dimensjonere så driftssikre og økonomieffektive anlegg som mulig. Vår teknologiske utvikling er blant annet basert på forskningsresultater sammen med norske og internasjonale oseanografiske miljøer, sier selskapet.

Det maritime prosjekteringsselskapet Seacon AS  i Måløy har designet båten. Dette selskapet har spesielt god kompetanse på design og plassering av utstyr på små flater og i trange rom, noe som var absolutt avgjørende for å få på plass et så vidt stort vannanlegg, uttaler reder Ove Vilnes.

Fakta om hovedaktørene i prosjektet: 

Artic Group.

  • Rederiet ble startet i 1987, av Ove N. Vilnes. På 90- tallet startet rederiet med fiskefortransport. I 2004  bygget rederiet sitt første nybygg ”Artic Fjord”. I 2006 ble nybygg nr. 2 ”Artic Lady” overlevert, og nybyggene har kommet fortløpende, og rederiet har nå seks skip i daglig drift for oppdrettsnæringen.
  • Rederiet har spesialisert seg på nybygg, som er spesial tilpasset befrakters behov.
  • Artic Group har en kontrakt på 2 brønnbåter som hver har en kapasitet for vannproduksjon på 6000 tonn/dag,  og har i tillegg en opsjon på ytterligere 2 brønnbåter, Båtene koster i overkant av 200 mill.

Enwa Water Technology AS

  • Enwa Water Technology AS er et selskap i Enwa konsernets Water Technology Divisjon. Divisjonen har virksomhet i blant annet Norge, Sverige, England og Tyskland og er leverandør i vannbehandlingsmarkedet.
  • Water Technology divisjonen har 85 ansatte og omsetter for ca 200 MNOK pr år.
  • Selskapet har hovedkontor i Sandefjord.
DEL