Skal ivareta miljøprofilen på hurtigruten

CEO Henrik Bodin. Foto: Scanship

– Hurtigrute skipene som skal bygges er i ekspedisjonsmarkedet, og skal seile i farvann hvor det er et ekstremt høyt fokus på miljø. Hurtigruten ville derfor gå for de beste løsningene som ivaretar den høyeste miljøprofilen for deres operasjon worldwide, sier CEO i Scangas Henrik Badin til skipsrevyen.no.  

Scanship Holding ASA har gjennom datterselskapet Scanship AS fått kontrakter med Kleven AS. Kontraktene gjelder levering av Scanships «total clean ship»-systemer på to polarekspedisjonsskip Kleven skal bygge for Hurtigruten.

Leveransen gjelder også søppelhåndtering, behandling av matavfall og avløpsrensing med systemer for innsamling, transport og rensing.

– Dette er en viktig kontrakt for Scanship, og bekrefter vår posisjon som leverandør av renseteknologi i cruise og «expedition» markedene. Vi er også meget tilfreds med å kunne levere teknologi og bidra med kompetanse  til norsk verftsindustri, slik at også Norge kan ta del i den internasjonale veksten som cruise industrien nå opplever. Denne industrien vil øke med opptil 40% i kapasitet i de neste år, noe som betyr betydelig byggeaktivitet til industrien. Det er således gledelig å se at norske verft kan konkurrere i segmentet, og vi vil jobbe aktivt med verftene i Norge for å søre for bærekraftige løsninger for fremtidige skip som leveres. Vi er således med på å skape konkurransedyktige løsninger der miljøvennlighet står sentralt, uttrykker Bodin videre.

Han forklarer at selskapets løsninger prosesserer søppel, matavfall og all avløpsvann slik at dette kan omsettes i systemer om bord, optimalisere logistikk og landing samt forhindre utslipp til sjø.

– Våre renseanlegg produserer i dag rent vann av høy kvalitet hvor både bakterier, organisk stoff og næringssalter som nitrogen og fosfor er fjernet. Scanship’s anlegg og cruise skip i operasjon med våre anlegg har medført at IMO har vært i stand til å innføre fremtidige rensekrav for maritim industri på høyde med de strengeste rensekrav på land, sier Bodin.