Skal beskytte vestlandske ideer med satsning på Bergen

Christian Abel. Foto: Onsagers

Onsagers åpner kontor i Bergen for å hjelpe virksomheter langs kysten med å beskytte deres varemerker, patenter og design. Dette er viktig for å styrke konkurransekraften i inn og utland. Alle NHO-medlemmer får nå enklere tilgang til gratis analyse.

Onsagers nye avdeling skal hjelpe virksomheter på kysten med å beskytte unike norske ideer i form av varemerker, design og patenter. Den største verdien i mange bedrifter er kunnskap de ansatte sitter på, bedriftens varemerker og de tekniske løsningene som utvikles. Det er disse verdiene som Onsagers, med base fra Bergen, skal beskytte for kundene gjennom rådgivning og tjenester.

– Næringer som maritim, havbruk og fornybar energi vil fremover få større ansvar for det Norge skal leve av i fremtiden. Dette særlig i en tid preget av store omstillinger fra olje- og gassindustrien. Ved å åpne kontor i Bergen skal vi ta en viktig rolle for å beskytte ideer, konsepter og løsninger vi skal leve av i fremtiden, sier daglig leder i Onsagers Lars-Fredrik Urang.

For å lede kontoret har Onsagers hentet tilbake en gammel kollega. Christian Abel er en erfaren rådgiver og advokat med bevilgning for å håndtere patenter både i USA og i Europa. Under hans ledelse skal det ansettes flere fagressurser og bygges et miljø der man leverer alle tjenester innen beskyttelse av immaterielle rettigheter. Abel vil, til flere ansatte er på plass, støttes av hospiterende kolleger fra Onsagers sitt kontor i Oslo.

– Få er så innovative som vestlendinger og store deler av norsk verdiskapning innen våre fokusområder som olje, havbruk og maritim industri er basert i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fra Bergen skal vi komme enda tettere på markedet og spesielt bistå næringsklyngene til økt innovasjon og konkurransekraft. Christian Abels sin lokale kjennskap og tidligere ansettelse i Onsagers var selvfølgelig viktig for valget, sier daglig leder i Onsagers Lars-Fredrik Urang. Han legger til at selskapet skal ansette både advokater og ingeniører til Bergenskontoret.

– Nyskapende teknologi og ideer sprunget ut av oljenæringen tilpasses nå andre segmenter, primært innen maritim næring og marin bruk. Norges omstillingsfase med bruk av kunnskap fra olje- og gassteknologi i nye næringer vil bli spennende. Vi vil bidra til å sikre at virksomhetene får beskyttet sine nyvinninger og verdier, sier Christian Abel.

Onsagers har siden 1945 vært det fremste miljøet for patentering i Norge og er bygget opp med bransjeteam som har spisskompetanse på landets viktigste næringer. Teamene består av både advokater og ingeniører, noe som er viktig fordi man må ofte forstå alle detaljer av en løsning, en ide eller et konsept for å beskytte det best mulig.

– Vi signerte akkurat en nasjonal samarbeidsavtale med NHO. I den forbindelse ble det enda viktigere å være tilstede på Vestlandet for å samarbeide tett med organisasjonens regionskontor, sier Urang.

Avtalen innebærer at Onsagers sammen NHO-fellesskapet, med 15 regionforeninger og 19 landsforeninger, skal gi et kunnskapsløft og bistå med beskyttelse av bedriftens viktigste verdier. Partene tilbyr derfor en gratis tjeneste, en såkalt IP-sjekk (IP= intelectual property), som kartlegger de immaterielle verdiene blant medlemsbedriftene, og gir råd om hvordan disse bør sikres og forvaltes.

DEL