Sjøsikkerhet og innovasjon i fokus

Havnedagene 2015 ble første gang arrangert i 1990 og har vært en årviss mønstring av Haugalandets tradisjoner knyttet til maritime kystkultur. Nå er det snart klart for årets havnedager igjen - torsdag 13. til søndag 16. august.

Er det realistisk å tro at ubemannede skip er framtiden? Hva så med sjøfolkene? Autonome skip er blant temaene under Sjøsikkerhetskonferansen 2015.

Skip uten mannskap er hovedtema for innovasjonsbolken under Sjøsikkerhetskonferansen 2015, som går av stabelen i Haugesund 24. – 25. september. Der vil blant annet seniorforsker Ørnulf Jan Rødseth fra Marintek fortelle om EU-prosjektet Munin (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) som ser på mulighetene for å realisere et fullstendig ubemannet skip.

I tillegg skal stortingsrepresentant Arve Kambe fortelle om regjeringens maritime strategi. Et annet trekkplaster er den britiske forfatteren og journalisten Rose George. Hun fikk seile med et containerskip fra England til Singapore og har skrevet en innsiktsfull bok om sine observasjoner og samtaler med besetningen om bord, krydret med fakta og anekdoter fra dagens internasjonale sjøfart. Forfatteren en etterspurt foredragsholder på maritime konferanser rundt i verden.

Årets konferanse byr også på temabolken Skipet som sikker arbeidsplass. Blant foredragsholderne her finner vi representanter fra Statens Havarikommisjon for Transport og rederiet Eidesvik, samt Knut Jarle Lysklett fra Ship Modelling & Simulation Centre AS, som byr på en spennende presentasjon av et nytt verktøy for ombordtrening.

Hele programmet og informasjon om påmelding finnes her:

https://www.sjofartsdir.no/ulykker-sikkerhet/sjosikkerhetskonferansen/sjosikkerhetskonferansen-2015/