Sjøfartsdirektoratet presenterte nullutslippsprosjekter i USA

Klima-og miljøminister Vidar Helgesen og teknisk direktør i Sjøfartsdirektoratet Lasse Karlsen. FOTO: Tesla

Forrige uke var klima- og miljøminister Vidar Helgesen på offisielt besøk i California, der han signerte en samarbeidsavtale om miljø,s kriver Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

Helgesen sier han er imponert over det han har sett og opplevd på miljøfronten i USAs mest folkerike stat, og sier at Californias betydning for klimapolitikken knapt kan overvurderes.

Vidar Helgesen fremhevet Norges posisjon innen batteridrift og autonome skip, og den norske delegasjon fikk stor oppmerksomhet.

– Avtalen med California gir muligheter for Norge. Vi har mye å bidra med når det gjelder for eksempel grønn skipsfart, grønne datasentre og klimavennlig produksjon.  Norges mål om grønn konkurransekraft og utvikling av ny, miljøvennlig teknologi krever samtidig internasjonalt samarbeid. Norge kan ikke alene finne alle løsningene. Vi har ambisiøse klimamål for 2030 og 2050, inkludert nullutslipp i transportsektoren. Et tettere samarbeid med California vil bidra til at vi når målene, sier Helgesen.

DEL