Sjeldent hos Klaveness: Underskudd i regnskapet

Klaveness samarbeider med Tufton Oceanic på Kamsarmax nybyggingene.

Torvald Klaveness Group i Oslo kom ut av 2015 med et resultat før skatt på minus 24 millioner dollar, mot et tilsvarende overskudd på 14 millioner dollar i 2014.  Etter skatt ble resultatet minus 16 millioner mot pluss seks året før.

Rederigruppens brutto fraktinntekter var på 400 millioner dollar, en svekkelse på 89 millioner fra året før. Det ble oppnådd et EBITDA-resultat på 52 millioner dollar, mot 66. Den svake bunnlinjen skyldes at rederiet har foretatt ulike nedskrivninger på samlet rundt 40 millioner dollar i fjor.

I et dramatisk svakt fraktmarked innen bulksektoren og containerskip har Torvald Klaveness beholdt en høy soliditet og god likviditet. Salg av rederiets fem selvlosserbulkskip mot slutten av fjoråret med levering i januar i år har gitt netto kapitaltilførsel på 144 millioner dollar. En gevinst på 30 millioner dollar vil bli bokført på 2016 regnskapet. Midlene skal reinvesteres i en serie kombinasjonsskip som spesialbygges for transport av flere typer flytende og tørre bulklaster. Skipstypen er utviklet av rederiet selv. Bestilling av tre slike skip i fjor er nå utvidet til seks skip, de to første for levering i 2016. Hele serien skal være levert innen 2019. De bygges ved to kinesiske verft. Tre av skipene er på 83.563 dtw. hver og tre er på 80.500 dwt. hver.

Klaveness har for øvrig kansellert det ene av to 82.000 dwt skipene i Kamsarmax-serien som bygges i Kina. Prisen rederiet måtte betale for avbestillingen beløper seg til 2,8 millioner, et beløp som er inkludert i nedskrivningene på 40 millioner dollar. Den gjenværende Kamsarmaxen skal leveres i slutten av februar i år.