Sjøfartsdirektøren går av

Rune Teisrud går av
Rune Teisrud går av som sjøfartsdirektør 1. juni 2008. Teisrud har vært sjøfartsdirektør siden 2001, og gikk inn i en ny åremålsstilling på seks år i fjor. Fratredelsen skjer etter eget ønske, og Teisrud oppgir personlige og familiære forhold som forklaring på at han nå ønsker å gi seg.

– Det er først og fremst pendlingen som har vært avgjørende. Nå har jeg pendlet mellom Søgne og Oslo i en årrekke, og det siste halvannet året mellom Søgne og Haugesund. I tillegg er det svært mye reising i stillingen. De der hjemme har sett lite til meg, og jeg ønsker å bruke mer tid sammen med kone, barn, svigerbarn, min mor og ikke minst barnebarna. Hjemlengselen river til tider, særlig nå når barnebarna vokser til. Jeg er kun hjemme i 52 timer i uken, noen ganger enda færre. Derfor klarer jeg ikke å følge opp alle mine familiære og sosiale forpliktelser. Det er det som nå er årsaken til min beslutning, sier Teisrud.

Den avtroppende sjøfartsdirektøren har fått tilbud om ny jobb i Kristiansand, men innrømmer at det ikke har vært en lett avgjørelse å bestemme seg for å gå av.

– Det er ikke med lett hjerte jeg nå velger å forlate en organisasjon som jeg har et så nært og godt forhold til. Sjøfartsdirektoratet består av dyktige og hyggelige kolleger, og har et svært godt arbeidsmiljø. Jeg kommer garantert til å savne både direktoratet og de som jobber der. Årene som sjøfartsdirektør har vært meget spennende og interessante, og jeg har stortrivdes i jobben. Nå har jeg imidlertid kommet i en alder hvor jeg ønsker å prioritere familiære forhold, sier Rune Teisrud.

Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude vil bli utpekt til fungerende sjøfartsdirektør fra 1. juni og inntil ny leder for direktoratet er på plass.

Departementsråd Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet beklager Teisruds beslutning.

– Det er synd at Rune Teisrud går av. Han gjør en god jobb i Sjøfartsdirektoratet. Ikke minst har han på en god måte håndtert store utfordringer i forbindelse med at direktoratet flyttet til Haugesund. Jeg respekterer imidlertid hans personlige grunner for å gå av.

DEL