Simek har sikret seg offshore kontrakter

Havyard 832 CD
Simek A/S skal bygge supply skip for Simon Møkster Rederi AS, Stavanger og Havtrål AS, Fosnavåg for levering oktober 2009 henholdsvis juni 2009.

Kontrakten med Simon Møkster Rederi er for en platform supply redningsbåt av typen Havyard 832 CD RS med lengde 78,6 meter, og nybyggprisen er ca. 300 millioner kroner. Skrogseksjonene skal bygges i Polen.
Designet er en videreutvikling av 832 CD designet hvor det er tatt hensyn til det siste innen ”Clean Design”. RS står for ”Rescue Standby”. Skipet kan i tillegg til rene supplytjenester også operere som redningsfartøy i Nordsjøen ved rigger og andre installasjoner og i norsk sektor være sertifisert for å ta ombord 300 personer. Skipet får også COMF-V(3) klasse, DynPos AUTR og Fi-Fi I.
Nybygget får dieselelektrisk fremdriftsanlegg ved 4 stk. generatorer, på totalt ca. 5.000 kW, som leverer strøm til bl. a. 2 stk elektriske propeller akter, hver på 1500 kW, som vil gi en forventet fart på ca.14,5 knop.

UT755LC_forfra_C_343241334.jpgUT 755 LC ROV
Kontrakten med Havtrål AS er for en PSV type UT 755 LC ROV som skal koste ca. 220 millioner kroner.
Båten blir bygget med bulbbaug som er utviklet for bedre fart og sjøegenskaper. Det vil bli et ekstra dekk i overbygget med innredning for totalt 40 personer. Rolls-Royce Marine leverer design, gear, propelleranlegg, ror og styremaskin, sidepropellere, dekksmaskineri, bulk (sement) tanker, elektriske tavler med alarm anlegg, bropulter og annet utstyr til nybygget.
Nybygget får 2 stk. hovedmotorer av type Wärtsilä 8L26, hver på 2600 kW, som gir skipet totalt 7070 hk og forventet fart på over 15 knop.
Skipet får lengde 76,6 meter, bredde 16 meter og dybde i riss 7 meter. Skipet er utrustet med tanker for føring av forskjellige laster til oljeinstallasjonene som vann, olje, mud, brine, base olje, sement etc. Egne lossepumper losser lasten til installasjonene. I tillegg kan skipet ta dekkslast som rør, containere etc.
Skipet har klassenotasjoner COMF-V(3), CLEAN og DynPos AUTR, dynamisk posisjonering, klase 2.
Simek A/S har med dette en samlet ordrereserve på ca. 1.400 millioner kroner.

DEL