Sikrer overskudd også i 2015

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping har sikret en kontrakt med Subsea 7 S.A. som betyr at selskapet har inngått kontrakter for nærmere 1,2 milliarder kroner i 2014.  Subsea 7 S.A. har erklært ett års opsjon for Havila Subsea, og vil holde fartøyet på kontrakt til 31. desember 2015. Avtalen gir mulighet for ytterligere ett år til 31. desember 2016.

Kontraktsdekningen for Havila var allerede før denne kontraktsinngåelsen stor nok til å dekke alle kostnadene både i 2014 og 2015. Den nye kontrakten med Subsea 7 S.A. betyr at Havila allerede nå vet at også 2015 kommer til å bli et godt år med overskudd.

Administrerende direktør Njål Sævik sier i en kommentar at det langsiktige løpet selskapet har lagt viser seg å bære frukter:

”Jeg har tidligere sagt at mitt mål er å komme tilbake i en posisjon hvor vi kan betale utbytte til våre aksjonærer. Jeg føler meg ganske trygg på at vi klarer det for regnskapsåret 2014, og det ser veldig lovende ut allerede for at vi skal få det til også i 2015,” sier Sævik.

Her er kontraktene så langt i år:

  • 1. juli: Havila Subsea ett år forlengelse for Subsea 7 S.A
  • 17. juni: Havila Fortune for 1 år med opsjon til sammen på 3 år til.
  • 19. mai: For Havila Clipper er kontrakten for en fast periode på 3 år med oppstart 1. juni 2014 med en opsjon for ytterligere ett ¨år fra 1. juni 2017. For Havila Herøy og Havila Fanø er eksisterende opsjonsperioder bekreftet og forlenget til fem år fast for hvert av fartøyene i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakter. For Havila Borg har Shell erklært den første opsjonsperioden på ett år for PSV fartøyet. Skipet har nå fast kontrakt fram til juli 2015 med ytterligere tre opsjonsperioder hver på ett år.

Havila Shippings driftsresultat for fjoråret var det beste så langt i selskapets 11-årige historie. Etter første kvartal 2014 ligger selskapet godt foran fjorårets skjema.

DEL