Siem sier opp norske sjøfolk

"Siem Marlin" skifter ut deler av mannskapet.
120 av 400 norske sjøfolk blir i første halvår 2010 skiftet ut med utenlandsk arbeidskraft ombord i Siem Offshore sine båter. Det blir konsekvensen når åtte av rederiets skip skifter flagg fra NOR til NIS.

Siem Offshore overtok for tre år siden Rovde Shipping, og har i dag totalt 42 offshore-fartøy. Administrasjonen er i ferd med å bli flyttet fra Rovde til Kristiansand. Samlet arbeider det nesten fire hundre norske sjøfolk på båtene.
De båtene som skal over fra NOR- til NIS-flagg er SIEM SASHA, SIEM HANNE, SIEM DANIS, SIEM LOUISA og SIEM MARLIN. Utskifting av mannskapet starter etter årsskiftet. Bare kaptein, maskinsjef og overstyrmann eller elektriker skal være norske. Skipene skal i fremtiden operere utenfor India og i Svartehavet.
Senere skal også SIEM CARRIER, SIEM SWORDFISH og SIEM DORADO gjennom samme prosessen. Her skal det imidlertid være seks nordmenn ombord.
Selv om Siem Offshore kommer til å få et relativt stort arbeidskraftbehov de neste årene, som følge av et stort byggeprogram, betyr ikke det at de oppsagte er garantert ny jobb. Rederiet har åtte ankerhåndteringsskip under bygging, noe som betyr at Siem Offshore har et mannskapsbehov de neste to årene på mellom 250 og 270 personer. Men mange av disse kommer trolig til å være utlendinger, siden skipene skal trade world-wide. Men noen nordmenn vil det nok bli på de nye fartøyene.

DEL