Siem Shipping selger kjøleskip

Siem Shipping Inc har gjort avtale om salg av kjøleskipet MS «Honduras Star».

Det Liberia-registrerte skipet er et av rederiets minste og eldste kjøleskip. Det er på 10.581 dwt og bygget i 1992. Salgssummen oppgir rederiet til seks millioner US-dollar. Salget vil generere en bokført fortjeneste på 0,4 millioner US-dollar. Skipet skal leveres sine nye eiere i slutten av mai eller tidlig juni.

Ifølge en børsmelding i påsken skal netto salgssum inngå i rederiets arbeidskapital. Skipet seilte før salget i Siem Shippings kjøleskipspool Star Reefers som omfatter 28 kjøleskip etter dette salget og salg av MS «Chile Star» og MS «Uruguay Star» for fem millioner dollar hver i januar i år.

DEL