Siem Meling selger skip til Meling

 

Siem Meling selger skip til Meling

PSV fartøyet “Siem Sailor” selges fra Siem Meling Offshore DA til et selskap kontrollert av O.H. Meling for 295 millioner kroner.

Selgerselskapet er eiet av Siem Offshore Inc med 51% og O. H. Meling & Co. AS med 49%.

“Siem Sailor” ble bygget ved Karmsund Maritime Service og levert i november 2007.
Design type er VS 485 CD med skrog bygget ved Sevanar, Romania.

På leveringstidpunktet (2007) ble det opplyst at kostprisen var ca. 300 millioner, – altså omtrent det samme som verdsettelsen i dag.

Skipet er 85 m langt med dw på ca. 4.800 tonn.
Overlevering til ny eier er planlagt for juli 2015.

 

 

DEL