«Siem Helix 1» – «Siem Helix 2»

"Siem Helix 1" gikk rett i oppdrag utenfor Brasil etter overlevering sommeren 2016. Foto: Siem Offshore

Ved årsskiftet 2013/2014 var Siem Offshore svært aktive i nybyggingsmarkedet. Fire PSV til nær 1,3 mrd. kroner ble kontrahert i Polen og rett etter plasserte man byggekontraktene på to høyavanserte MODU brønnintervensjonsskip ved daværende Flensburger Shipyard i Tyskland.

Verdien på disse to siste var opplyst til å være ca. 2,5 mrd. kroner. Markedsforankringen var betryggende basert på langtidsavtale med det amerikanske selskapet Helix Energy Solutions Group, Inc. Med mulige opsjoner er begge skipene sikret beskjeftigelse i 22 år. M/S «Siem Helix 1» og M/S «Siem Helix 2» skal begge operere for Petrobras på brasiliansk sokkel. Ved kontraktsinngåelsen opplyste daværende adm.dir. Terje Sørensen i Siem Offshore at prosjektet var finansiert med en kombinasjon av pantelån og utstedelse av obligasjoner. Brønnintervensjonsutstyret og tilsvarende er bekostet av Helix.

Kjøpelysten storinvestor

Skipsreder og storinvestor Kristian Siem er i dag en maktfaktor i kampen om overlevelse for en rekke norske offshore-rederier. At Siem er ved meningers mot og har strategi for fremtidig struktur klar, er allment kjent. Slik sett er han en konkurrent og muligens også fremtidig redningsmann for mange rederier.

Men Kristian Siem har også forgreninger innen verftsindustrien. Så sent som høsten 2014 overtok Siem Industries det tyske verftet Flensburger Shipyard hvor de to WIV-designene er plassert, delvis begrunnet for å ta opp kampen mot de suksessrike norske offshore-verftene. Hva han i dag mener om akkurat den strategien, aner vi naturlig nok ikke.

Det er svære dimensjoner over SALT 307 WIV-designet.
Det er svære dimensjoner over SALT 307 WIV-designet.

Avanserte skip

Som man leser av notasjonen fra DNV GL er det to avanserte nybygg som Siem har tatt levering av; *1A1 Ship-shaped Well Intervention Unit 2, BIS BWM(T) Clean(Design) COMF(C-3, V-2) Crane DK(+) DYNPOS(AUTRO) E0 HELDK(S, H) Ice(1C) NAUT(OSV(A)) Recyclable TMON. Skip «1» har IMO nr. 9733454, mens skip «2» har nr. 9733466. Designbenevnelsen er SALT 307 WIV med innredning for 150 personer. Dekksarealet er solide 3100 m2 med lengde 106,50 meter. Brennoljekap. er på 3090 m3, mens ferskvannskap. er på 1050 m3..

Det diesel-elektriske fremdriftsmaskineriet består av 8 stk. Wärtsilä 6L32E hovedmotorer hver på nær 3300 kW v/720 o/min med 8 stk. Siemens generatorer hver på 3170 ekW. VEM har levert elektromotorer, mens skipets to CP propeller hver på 6000 kW og reduksjonsgear er fra Scana Volda. Styremaskinen er en leveranse fra Rolls-Royce og ror er fra Becker. Thruster-utrustingen består av 2 stk. opptrekkbare AR-100 forut på 2000 kW, 2 stk. FU-115 forut på 2200 kW og 3 stk. FU-115 akter hver på 3000 kW, alt av Brunvoll fabrikat. Servicefart er oppgitt til 14 kn, med 17 kn som full-speed.

Begge skipene er utstyrt med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, brosystemer og DP fra Kongsberg maritime. Globetech har forestått IT-utstyret. Elektriske installasjoner er utført av Wärtsilä og SAM-Electronics.

På skipene er montert Maritime Products` helidekk 15t/26,60m. National Oilwell Vargo har levert skipets omfattende offshore-kraner, hhv. 250t/3000 m pluss 60t og 20t. To stk. kombinerte anker-/fortøyningsvinsjer samt tre stk. 16t ankervinsjer kommer fra Hatlapa. Nederlandske Huisman har en omfattende leveranse bestående bl.a. av top-side utrustningen. Ballastvannrenseanlegget kommer fra MMC, mens Ulmatec Pyro har forestått kjeler. MOB båt er en Mare Safety leveranse med davit fra RedRock. Hospitalet om bord er fra Medi3, mens innredningen er forestått av Maritime Montering. Dynamisk posisjonering er fra Kongsberg Maritime med ERN i DP2 modus på 99,99,99,99 og i DP3 på 99,99,99, 95.

 

Lengde oa ………………… 158,65

Lengde pp ……………….. 147,97

Bredde på spant ………… 31,00

Største bredde ……………36,85

Dybde h.dk. ………………  13,00

DWT …………………………. 12500

GT ……………………………. 22.728

NT …………………………    … 6819

DEL