Shippings “Top of the pops”

Nordcapital celebrated 100th fund with ship naming ceremony of the Cosco Germany (8,204 teu) in the port of Hamburg in August 2006. (nordcapital.com)
Det er interessant å se hvilke skipstyper som har vært mest populære de siste par årene – basert på hva rederiene ønsker skal bygges. Det vil være naturlig å trekke den konklusjon at den typen skip som det skal bygges mest av, er de sektorene innen shipping som rederiene tror vil gjøre det best i årene som kommer. Men de fleste vet at slik blir det ikke alltid.

Overkontrahering innen ett markedssegment kan imidlertid raskt ødelegge det som lovet å bli “golden opportunities”. De som da er smartest, benytter kanskje anledningen til å selge disse enhetene på bølgetoppen, hvis de da ikke driver industri-shipping, hvilket betyr at de virkelig har bruk for skipene i mange år, og det er ikke snakk om spekulative kontraheringer.

Nybygg i forhold til flåten
På listetoppen har vi vært vant til at ett eller flere containerskip segmenter troner, og slik er det forsåvidt fortsatt, men de får nå selskap av en tidligere “utskjelt” gruppe som heter Bulk carriers. Og selv flere sør-koreanske verft som lenge mente at det var altfor enkelt å bygge slike skip, har meldt seg på og tar gjerne imot bestillinger for serier av bulkers. Selvsagt er det en grunn for det, nemlig den fantastiske prisutviklingen. Dermed er det ikke bare andelen høyteknologi som teller lenger, men hva skipsbyggerne tjener penger på.
En enkel måte å måle populariteten på er å se på ordreboken i prosent av flåten for de forskjellige skipstypene. Det fremkommer da at for Capesize bulkers er tonnasje i bestilling større enn dagens flåte, nemlig en ordremasse på 104% i forhold til flåten. På ett og et halvt år har ordreboken økt fra 46 til 144,5 millioner dwt.
Handymax/Supramax bulkers har også vært gjenstand for stor-kontrahering med nybygg som utgjør nesten 63% av flåten. Den populære Panamax sektoren har en ordrebok på ca. 49% av flåten. Selv Handysize (10-40.000 dwt) våkner til live. Lenge har man kunnet iaktta at innen denne sektoren var det lite i bestilling samtidig som flåten ble stadig eldre, og mange “eksperter” har i lange tider anbefalt at dette kunne være et “coming” område. Vel nå har det altså skjedd, for ordreboken har steget fra 9,4 til 25,4 millioner dwt i løpet av 18 måneder og representerer nå 33% av dagens flåte. Er da mulighetene innen dette markedet i ferd med å bli utvannet.

703big_event_276206425.jpgBra for Tank, synd for tørrbulk
Også Tank sektoren svinger seg og er i ferd med å overta bulkerens popularitet fra de siste to årene. I fjor ble som alle vet, svært mange tankskip solgt for ombygging til flytende enheter og bulkers. Rederiene kunne ikke få nok av bulkers og ville helst ikke vente tre år på at verftet skulle bygge skipet. I fjor ble noe slikt som 7,7 millioner dwt fjernet fra tankflåten, og per august 2008 er det registrert 8,5m dwt som forsvinner fra tankflåten i år – uten at de er solgt til spiker.
(Tilsvarende har bulk flåten (eks. nybygg levert) fått tilførsel av 4,7m dwt i årets åtte første måneder, etter 1,3m dwt i hele fjor).
Ordreboken for de største tankerne, ULCC/VLCC, er kommet opp i 73,9m dwt som utgjør 50 prosent av dagens seilende flåte. Suezmax sektoren viser en prosentsats på 49%, Aframax på nesten 38% og Handy Product tank på 40,5%. En egen gruppe er Handy Chemical tankskip, og her er ordreboken 51,5% av flåten.
Et vesentlig moment for Tank sektoren er utfasingsproblematikken, men den passer bedre i en annen sammenheng.

200 prosent
Som nevnt innledningsvis er det en sektor innen container shipping som “tar kaken”. Det gjelder de aller største – over 8.000 teu – der ordreboken utgjør 205% av flåten.
Ikke så rart kanskje siden dette er en helt ny gruppe, og de eksisterende enhetene er levert de siste årene. Samtidig betyr det at det er en meget effektiv flåte som kan holde ut svært lenge. Tar man antallet skip i stedet for kapasiteten, viser det seg at flåten er på 182 enheter mens ordreboken teller 301 skip (per august).
Som nummer-2 innen container shipping finner man de nest største skipene – de mellom 3.000 og 8.000 teu – der ordrebokandelen er på 46%.
Det kan være på sin plass å se på flåteutviklingen for de såkalte Post-Panamax container skipene (de over 3.000 teu), og det er nok å gå tilbake til år 2000. Da året startet, var flåtens kapasitet på 562.000 teu. To år senere var den økt til 1.127.000 teu. Ved slutten av 2005 var 2-millioner merket passert, og da 2008 begynte var Post-Panamax flåten kommet opp i nær 3,8 millioner teu.
Ser man på den andre enden av skalaen, viser gruppen Feeder skip mellom 100 og 1.000 teu at ordremassen utgjør 15% av flåten målt i teu, mens antall skip viser 137 i bestilling og en flåte på 1258 enheter.
Mens Ro-ro segmentet ser beskjedent ut på nybygg-siden, er det plenty Pure Car Carriers i bestilling, faktisk 41,5% av flåten målt i antall biler.
Ordremengden for cruise-/passasjerskip har holdt seg stabil de siste årene og målt i køy-kapasitet utgjør nybyggene 26,5% av dagens flåte av slike skip.

703launching_573746046.jpg

LPG – LNG
For de største LPG skipene er ordreboken på vei nedover, men utgjør likevel 33% av flåten. Både mellom-segmentet og størrelsen 5000/20.000 cbm har en ordremasse på vel 30% av de respektive flåtene.
Ettersom flere skip er blitt levert, er ordreboken for LNG carriers blitt redusert til 49% av flåten. Etter vel 30 leveringer i år skal ca. 45 skip overleveres eierne neste år. Så får man håpe at de store nye prosjektene kommer “on stream” som planlagt.
Med hyppige leveringer i år faller ordrebøkene for Offshore service sektoren også. I følge listen fra ShipType Orderbook Monitor utgjør likevel AHTS nybygg 46,5% av flåten og PSV sektoren 33% på samme basis.

zachs@skipsrevyen.no
DEL