Shippingbanker føler presset

Det såkalte paradigmeskiftet i shipping forsvant sammen med markedet i slutten av 2008. Det gjaldt også situasjonen for tyske KG selskaper som hovedsakelig eide containerskip:

Investeringene i nybygg var basert på langsiktige certepartier med “sikker” (hørt den før?) inntjening. På topp er det blitt nevnt at cirka 440.000 investorer hadde plassert penger i tyske “single purpose companies”.

Riktignok fikk container sektoren et nytt oppsving i 2010, men det forårsaket dessverre en ny runde med kontraheringer. Og den fundamentale utviklingen innhentet også container sektoren.

Noen store befraktere klarte ikke å gjøre opp for seg, og så begynte snøballen å rulle og havnet til slutt i fanget til tyske banker med nedskrivninger av verdiene, reforhandlinger med rederiene etc. som følge.

The European Central Bank
Ifølge Financial Times er The European Central Bank i gang med etterforskning av Eurosonens største långivere, og det er spesielt HSH Nordbanks skjebne som er usikker med den enorme shipping porteføljen. Men søkelyset er også på NordLB og Commerzbank.

Sistnevnte bank har vi skrevet om tidligere etter at banken forsvarte sine handlinger med blant annet: “This is the industry’s worst crisis since World War II”. Det ville vært riktigere å si at man nettopp hadde kommet ut av den mest fantastiske oppgangsperioden noensinne, og som attpåtil varte hele seks år – hvilket i shipping sammenheng er nesten uhørt.

Down, but not(?) out
Det er godt mulig at ECBs stresstest vil føre til ytterligere nedskrivninger for bankene – det snakkes om så mye som med 10-20 prosent. Resultatene fra ECBs granskning skal offentliggjøres 26. oktober, og banker som eventuelt må foreta seg noe, får to uker på seg. I bankkretser i Tyskland anses HSH Nordbank, verdens største shipping långiver, å være blant dem som sannynligvis ikke vil klare testen.

Ved slutten av juni hadde HSH en shipping portefølje på Euro 20 milliarder – som utgjør nær en femtedel av banken totale aktiva. Hele bankens forretningsmodell granskes forøvrig nå av Europa Kommisjonen.

NordLB og Commerzbank sies å være mer diversifiserte. NordLBs shipping lån er på Euro 16,2 milliarder mot totale aktiva på Euro 199 milliarder, mens Commerzbanks tall er €12,8 henholdsvis €583 milliarder.

Ett eksempel på Tysklands rolle på shippingmarkedene i den heftige tiden var at landets andel av ordremassen av skip i 2007 var 26 prosent, mens den nå bare er 2%, ifølge The Maritime Executive.

 

DEL