Ship Equip i Ålesund med vekst og forskning i verdenstoppen:

Fra dette overvåkningssenteret følges trafikken verden over, hvert minutt på døgnet, hele året.
– Å tie er gull, sier det gamle ordtak, som en litt bondefull navigasjonsregel, om en vil sno seg frem i denne verden med litt beregnende smartness i ballasten.

Tekst og foto: Nils Erik Langva

Devisen er ikke nettopp spikret opp høyt på veggene hos Ship Equip i Ålesund. Ledelsen, som innehar verdensledende ekspertise på trådløs kommunikasjon til sjøs, og som for enkelthets skyld her kan kalles sjøverts internett, er ikke ukjent med «sluttet orden» i kontorlandskapet, så vidt man kan bedømme. Ingen gule huskelapper eller nedskriblede ordtak på tastaurer eller dataskjermer.
Alle brevpermer i sort – kan de være lakkerte? – alle ansatte i samme type kontorstol, i øvre prisleie. I det hele tatt, en sterk visualisering av vekst og fremgang, er tanken der man, etter et besøk, tusler tilbake til sitt beskjedne kontor, hvor antagelig en mindre oppløftende påminnelse fra rengjøringspersonalet kan påregnes, nok en gang. Men, som de sier selv: – Stil og orden behøver ikke koste mer, vi må bare være litt mer bevisste. Dessuten har vi veldig billige lokaler, selv om de ligger sentralt.
Ship Equip, lever altså på tvers av innledningens visdomsord ved å gjøre tale til gull, og som fra en heller beskjeden start i 2001, vekker oppsikt med sine løsninger for kommunikasjon til sjøs og, ikke minst, for sin stødige vekst i markedsandeler og markedsposisjon. Kanskje ikke helt unaturlig for en bedrift, som er lokalisert like ved nordvestlandets kommersielle senterpunkt, de store kjøpesentrene på Moa i Spjelkavik, som er de neste største i landet.

Raskest vekst
Målene for fremtiden er klare: – Internett og all trådløs kommunikasjon fra sjøen skal oppleves like brukervennlig som på “land» og hjemme.
– Rent teknisk er internett til sjøs allerede like enkelt. Vi installerer det på en dag. Det er bare å plugge i PC’en så er du oppe, hevder konsernsjef Ivar Nesset og informasjonssjef Arnfinn Oksavik:
– Vi jobber for at det skal bli like tilgjengelig som på land, dvs at alle båter skal få det. I dag har kanskje 3-4000 båter ADSL type bredbånd av potensielt 40-50.000.
– Tanken vår er at man når som helst skal kunne gå fra pc’en hjemme, komme om bord og fortsette, uten å tenke på at datastrømmen går gjennom helt andre plattformer, via nettverk som ikke brukes på land og ved hjelp av helt andre tjenesteleverandører, sier konsernsjef og informasjonssjef.
Nye løsninger Ship Equip arbeider med innbærer mer enn at mannskapene får bedre anledning til snakke med kona, på langt bedre telefon med helt annen kapasitet, eller spille dataspill slik de kanskje er vante med hjemmefra.
Firmaet ble etablert i 1992 og har siden 1995 levert fjernsyn via satellitt, hvor enn skipene befinner seg på verdenshavene, helt uavhengig av tilsendte
videokassetter, og i sann tid, på lik linje med dem der hjemme.
Men behovene viste seg forholdsvis fort å være større enn som så, slik at man i 2001 startet utviklingen av det som skulle bli bredbåndsløsningen til havs, SEVSAT. Systemet Ship Equip selger er rett og slett en ADSL lignende løsning bare at den går over satellitt og muliggjør overføring av store datamengder til de mest ulike oppgaver, herunder tjenester som IP-telefoni, surfing og lignende, men også vedlikehold av en rekke systemer om bord, registreringer og sporing av produkter. Kort sagt et vell av tjenester der selv Ship Equip på langt nær øyner fremtidens bruk. På internett finnes chattefora der yrkesgrupper drøfter effektvisering og optimalisering innenfor bruksområder, som kan være både nye og uprøvde, endog overraskende for produsenten selv. Og for å holde tritt med nye anvendelsesområder for programvare og teknisk utstyr følger Ship Equip rimeligvis nøye med. Selskapet arrangerer også sine egne brukerkonferanser.

Feilretting av utstyr
Fremtidens utstyr om bord vil oftere og oftere ha en nettverkskontakt og mulighet for logging av tilstandsparametre for diagnoseformål. Periodisk for vedlikeholdsformål eller ved feilsituasjoner kan leverandøren fra landkontoret koble seg opp mot sitt eget utstyr og hente over tilstandshistorikk samt gå inn på utstyret og foreta diagnose og feilretting i sanntid. Leverandører av større utstyr som filetfabrikker og kraner har allerede slik funksjonalitet innebygd.
Ålesundsfirmaet har også nytt godt av innspill fra det lokale maritime miljøet, påpeker Nesset og Oksavik. I denne sammenheng nevnes de lokale offshore- og fiskebåtrederne, som tidlig i utviklingsløpet har vært villig til å satse på ny teknologi. Dermed fikk Ship Equip verdifull hjelp og støtte, ikke minst til å få testet ut og verifisert at produktet taklet det miljøet og de behovene som brukerne hadde. Med en kundemasse bestående mye av de lokale rederiene fikk selskapet etter hvert muligheter til videre vekst internasjonalt.
De opprinnelige gründerne trakk seg ut i 2005 og fire av lederne, deriblant Ivar Nesset, tok over. Disse hentet inn mer kapital gjennom Ferd Venture, eid av Andresen familien. Også lokale interessenter er på plass med betydelige og strategiske investeringer. Foreløpig har alle parter vært innforståtte med 0-utbytte, slik at kapitalen kunne pløyes tilbake for videreutvikling og fornyelse av produktene.

Skal ikke merke
Siden firmaetableringen har Ship Equip hatt samarbeid med en rekke tjenesteleverandører, som har de nødvendige fasiliteter og påkrevd utstyr for høyhastighets datakommunikasjon ved hjelp av bakkestasjoner og satellitter. I dag har en del av disse leverandørene utkrystallisert seg som nesten faste samarbeidspartnere i kraft av høy kvalitet, mens Ship Equip på sin side ikke ønsker å binde seg på en måte som forhindrer bytte av tjenesteleverandører dersom brukerne får bedre tjenester et annet sted.
Firmaet leverer både satellittantennene som plasseres om bord på dekk, styrhus eller i masten og et elektronikkskap under dekk som består av elektronikk og programvare, som enten er egenprodusert, tilpasset eller standard hyllevare. Installasjon og igangkjøring utføres av firmaets servicepersonell og gjøres på én til to dager. Når systemet er installert vil båten ha internett og telefonlinjer som fungerer uten noe mer menneskelig inngripen så lenge man befinner seg innenfor ett og samme satellittdekningsområde. Beveger man seg ut av et satellittdekningsområde så lanserer Ship Equip i disse dager en mottagerboks der man egentlig ikke behøver forholde seg til mer enn en eller to knapper i det daglige.
Hele tre års forskning ligger bak produktet, som selskapet har utviklet på «egen kjøl» og med egne mannskaper. Igjen er målet at alle deler skal være gjenkjennelige for brukerne så langt som mulig når det gjelder brukergrensesnitt og virkemåter, men også med hensyn til enkel betjening av de tekniske komponentene. Mens offiserer og mannskap, som ikke alltid satt inne med toppkompetanse i databehandling eller telekommunikasjon, tidligere kunne rive håret av seg i valget mellom mangehånde ubegripelige knapperader med mystisk virkemåte, er visjonene nå en boks som helt eller delvis styrer seg selv. Man skal simpelthen ikke merke at den er om bord.

Raskest vekst
Nesset og Oksavik forteller at Ship Equip er med i en vurdering som skal fastslå hv
ilke 500 teknologiselskapet i regionene Europa, Midtøsten og Afrika, som kan vise til raskest vekst. Tiltaket gjennomføres av et verdensledende revisjonsselskap.
Veksten som gjør at selskapet er «blinket ut» er resultat av strategier som ble konkretisert i 2003, og er altså ikke kommet som følge av tilfeldighetenes lykkelig innfall, mener ledelsen. Og selv om veksten avvek fra budsjettene da den økonomiske krisen la seg over alle næringer, så hadde selskapet i fjor en årsvekst på 38 prosent, eller 53 millioner i økt omsetning. Denne øker nå veksttakten og man regner med veldig sterk oppgang også i årene som kommer.
I løpet av de siste fem årene har Ship Equip sett omsetningen øke med 626 prosent, en utvikling bare de aller færreste vil kalle beskjeden. Nylig fikk bedriften, gjennom sitt datterselskap i Singapore, solgt inn 30 nye SAVSAT-systemer til PACC Offshore Services Holdings, som er datterselskap av Pacific Carriers Limited, et offshoreselskap med stor aktivitet i Sørøstasia med drift av over 80 fartøyer.
– Ingen må tro at vi bare har satt sammen noen duppeditter på en litt smart måte for å komme dit vi er i dag, sier konsernsjef Ivar Nesset. – Ikke bare leverer vi systemet, mottakere, antenner, programvare og annet nødvendig tilbehør, men her i Ålesund har vi også en avansert og godt utbygd overvåkningssentral som kvalitetssikrer trafikken gjennom overvåkning av signalene for sending og mottak i hele kjeden, og fra hele verden. Vi kan varsle om feil før kundene merker dem, eller gi råd om posisjonering når viktige sendinger eller mottak er forestående.
– Men selv om vi har fått god hjelp og støtte og føler at vi har knallbra produkter, så er det ikke fritt for at vi av og til har følt oss som misjonærer for ny teknologi, sier de to lederne til slutt.

DEL