«SESTAO KNUTSEN»

Knutsen OAS Shipping AS, Haugesund kunne 29. november 2007 ta levering av LNG carrier «SESTAO KNUTSEN» fra La Naval Shipyard, Seastao, Spania som verftets byggenummer 331. Skipet med kapasitet på ca. 138.000 m3 er søsterskip av «Cadiz Knutsen» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 3/2004.

I forbindelse med leveringen av «Cadiz Knutsen» ble det antatt at prisen hadde vært ca. $209 millioner. Ved kontrahering i dag kan man anta at prisen for et slikt nybygg er kommet opp i rundt $225 millioner.
Det er p.t. ca. 140 LNG carriers i ordre mot en flåte på 243 enheter. I lastevolum er ordreboken 22,9 millioner m3 og flåten 30,2 millioner m3, eller en ordrebok på ca. 76% av flåten. Imponerende eller skremmende alt ettersom man ser det.
Det kan nevnes at Knutsen OAS Shipping i oktober kontraherte en fjerde LNG carrier ved Daewoo i Korea for levering i 2010. Skipet får kapasitet på 173.400 m3 med Wärtsilä maskineri. Skipet konstrueres for trading i arktisk farvann og kan seile i farvann med luft termperatur ned til minus 30ºC. Skipet skal frakte LNG fra Peru for spanske befraktere, Repsol og Gas Natural, under en 20 års kontrakt.

«SESTAO KNUTSEN»
Dette er det tredje LNG skipet rederiet får levert fra Spania. I tillegg er det også bygget tre skip for spanske rederier. Skipet har fått ett accommodation dekk mindre enn «Cadiz Knutsen». Videre er lastetankene noe forsterket med sterkere isolasjonsbokser i området rundt lower hopper tanker.
Skipet vil bruke fordampet gass fra lasten som energikilde for de to turbinene, og utslipp til atmosfæren blir dermed redusert til nesten null. Skipet er klasset i L.R. ✠100 A1, Liquified Gas tanker, Shiptype 2g, Methane in Membrane Tanks, Max. pressure 0,25 bar, Min Temperature -163° C +LMC, UMS, PORT, SDA, IWS, SCM,LI, FDA, NAV1, IBS, ES, TCM,CCS og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 284,379 m
Lengde b.p.p 271,00 m
Bredde største 42,50 m
Dybde i riss 25,40 m
Draft scantling 12,30 m
Draft design 11,40 m
Dwt ved 11,4m ca. 68.200 t
Dwt summer 77.213
Lastekapasitet ca. 138.000 m3
Lastekap. 98,5% 135.930 m3
GT ca. 93.450
IMO nr. 9338797

Tankkapasiteter er 7.964 m3 drivstoff, 1.076 m3 ferskvann og 49.675 m3 vannballast.

Maskineri
Hovedmaskineriet er et Kawasaki turbinmaskineri som yter 28.000 kW v/83 rpm koblet til et Navalips fixed-pitch 5-bladet propellanlegg med diameter 8,7 meter via et Kawasaki reduksjonsgear. Maskineriet gir skipet en servicefart på ca. 19,5 knop. Styremaskinen er type Porsgrunn, og skipet er utstyrt med en Kawasaki baugthruster på 1800 kW. Servicefart er ca. 19,5 knop.
Mitsubishi har levert turbin generator på 3150 kW med ABB generator, og Wärtsilä har levert dieselmotor på 3330 kW med ABB generator. Nødaggregatet består av Demp/MAN/ABB utstyr. Smøreoljeleverandør er ExxonMobil.
Pumpeleveransen er fra Hamworthy KSE, Shinko og Ebara International, kompressorer kommer fra Sperre og Tamrotor, mens Westfalia, Aalborg Industries og Detergasa har levert separatorer. Kjelutrustning er fra Mitsubishi, og anlegg for tankmåling er fra Saab. Ventilasjonsanlegget er en York Refrigeration leveranse, og Frivasa har levert proviant fryse-/kjølemaskineri. Stabiliseringssystemet er levert av Kockums Sonics.
For brannsikring i maskinrommet er det installert et Unitor slukkesystem og et gass deteksjonsanlegg fra Consilium.

Dekk
LNG skipet er arrangert med fire tanker, og de åtte lastepumpene har hver kapasitet på 1700 m3/t. Inertgass anlegget er fra Smith Gas Systems. Anker- og fortøyningsvinsjer er fra Aker Kværner Pusnes, og kraner kommer fra TTS Marine og Izar-Manises.
Skipets redningsutstyr omfatter frittfall livbåter fra Norsafe og daviter fra Umoe Schat Harding, Norsafe MOB-båt og 4×20 personers Viking redningsflåter. Lyskastere er levert av Glamox. Jotun malingssystemer og coatingprodukter er anvendt til oppmaling av skipet og tanker.

Diverse
«Sestao Knutsen» er innredet for et mannskap på 24. Maritime Møbler og Lourdes har stått for møbelleveransene, og Teamtec har levert incinerator. Hovedtavle er produsert av ABB, og Kongsberg Maritime har levert E0 anlegget.
Furuno har levert elektronisk bro-utstyr, og IAS er fra Kongsberg Maritime.

Sestao_Knutsen_2_143239503.jpg

DEL