Serviceselskap øker fra ett til tre fartøy i løpet av første driftsår

SAS Virgo og SAS Orion er to av de nye fartøyene til selskapet denne høsten. Foto: Servicebåt AS

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Servicebåt AS i Austevoll har knapt vært ett år i drift, men øker flåten med to fartøy nå i høst, og planlegger å kontrahere ytterligere to båter i 2017. Styreleder Mons Ove Hauge sier deres viktigste satsing er å ha multifunksjonelle fartøy som raskt og enkelt kan mobilisere for ulike oppgaver som spyling, notskifte, transport uten større ommøblering av utstyr på dekk. 

Selskapet ble grunnlagt 26. november 2015, og har siden den gang gradvis vokst seg til en bedrift med over 20 ansatte og får stadig flere jobber innenfor havbruksnæringen. Selskapet utfører også serviceoppdrag for marin og maritime næringer.

– Servicebåt AS er i dag eid med 1/3 del hver til AGMG Invest, Annca AS og Moves AS og jeg er arbeidende styreleder, sier Mons Ove Hauge til kyst.no.

Bak disse tre selskapene står henholdsvis Magne Hatlevik (styremedlem), Ståle Kenneth Torsvik (daglig leder og styremedlem) og Mons Ove Hauge (styreleder) som aksjonærer.

Selskapet har kontor i Austevoll og driver per idag to innleide fartøy og har en egen båt.

– Vi får vår båt nummer to den 31 oktober og har da fire båter i drift. Vi har også planlagt å kontrahere to nye fartøy til i 2017, opplyser han.

Daglig leder Ståle Kenneth Torsvik var utilgjengelig for kommentar da han for tiden er på verftet der båten bygges, og tester ut nybygget som skal være en del av deres satsing innenfor servicefartøy.

Vekst med ansatte

– Vi er per idag knapt 20 personer i selskapet og legger opp til vekst med ansatte i takt med oppstart av nye båter, sier Hauge.

– Hvordan vil du beskrive etterspørselen etter servicebåter?

Fartøyet Malin på serviceoppdrag. Foto: Servicebåt AS
Fartøyet Malin på serviceoppdrag. Foto: Servicebåt ASveit

– Det bygges mange nye servicebåter og det har de senere år etablert seg mange selskaper som driver med dette faget. Men det sier oss også at det er et behov for tjenestene våre og at markedet er interessant, ellers hadde det ikke vært så mange etableringer. I tillegg er det slik at nytt regelverk for båter under 15 meter trer i kraft fra nyttår og vi har hørt tall som at 700 båter i næringen nå skal godkjennes etter det nye regelverket, forklarer styrelederen.

Han mener det da er det grunn til å tro at mange av båtene er moden for utskiftning og at nye større og moderne båter med rett sikkerhetsnivå er ettertraktet vare i markedet.

– Alle våre båter er allerede godkjent eller blir det i god tid før nyttår og våre nye båter som tas i bruk nå i oktober SAS Virgo og SAS Orion er sannsynligvis de første servicebåtene under 15 meter som er godkjent i klasse Liten Kystfart.

Investert i ROV

Selskapet utfører mange ulike tjenester for kundene, notspyling, spyling av ringer mellom utsett, spyling av strømnett, spyling av luseskjørt, spyling av rensefiskskjul, hjelp ved avlusing, notskifte, notutsett, fortøyningsinspeksjon, utlegging av fortøyning, service på fortøyning, sleping og rensefisktransport.

– Vår viktigste satsing er å ha multifunksjonelle fartøy som raskt og enkelt kan mobilisere for ulike oppgaver som spyling, notskifte, transport uten større ommøblering av utstyr på dekk. Fartøyene er spesialinnredet med spyleanlegg montert nede i maskinrom og vi er dermed klar for oppgaveskifte i løpet av minutter heller enn å måtte gå til lands for å levere eller hente utstyr, sier Hauge til kyst.no.

Sist men ikke minst, har selskapet også investert i en egen ROV som har topp moderne posisjoneringsutstyr, slik at de kan tilby ROV-tjenester.

Alle fartøyene så langt er rett under 15 meter i lengde. De har ulik bredde med 9, 10, og 12 meter bredde. Men tross ulik bredde så kan de i hovedsak utføre de fleste operasjoner innen alle segmentene. Det er i hovedsak kun lasteareal på dekk som er skilnad på fartøya med ulik bredde.

– Gått i høygir

Han beskriver selskapets første driftsår som svært spennende for dem så langt.

– Vi startet jo selskapet i november i 2015 basert på en båt og har driftet hele 2016 med to båter fram til den tredje kom nå i starten av oktober. Året var litt slakt i juli og august ettersom kunden vi har fast vasking hos hadde nye nøter i juni og således tok det noe tid før spyling tok seg opp igjen. Men siden midten av september igjen så går det i høygir, og tildels med 12/12 timers skift, utdyper styrelederen.

– Folk med rett kompetanse

Foto: Servicebåt AS
Foto: Servicebåt AS

Som mål har selskapet ønske om å utvikle selskapet med flere nye moderne båter som presenterer seg med særs kompetent mannskap som kan sitt fag.

– I dag er det ikke vanskelig å finne flere folk, men det er en utfordring å finne rett folk med rett kompetanse. Oppdretter er avhengig av at vi kan våre oppgaver når vi kommer inn til et anlegg. Slik kompetanse setter vi høyt, og vektlegger i firmanavnet SERVICEbåt AS, sier Hauge.

Selskapet setter kompetanse, kvalitet og service som deres viktigste oppgaver. 

Per idag er nedslagsfeltet de jobber innenfor fra og med Rogaland til og med Sogn og Fjordane.

– Men med kunder lenger vekke, båter som kan gå rundt Stadt, Hustadvika og Karmøy så er det bare å ringe så kommer vi, sier han med ett smil.