Ser lyset i enden av tunellen

Kvelertaket fra skipsbyggingen avtar

Foto: Bergen Group

Bergen Group fikk i 2. kvartal 2014 en omsetning på 438,6 millioner kroner og et negativt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 29,7 millioner.

Underskuddet skyldes i hovedsak kostnader knyttet til skipsbyggingsvirksomheten
som nå er solgt helt ut av konsernet. Ordrereserven i konsernets videreførte
virksomhet har økt vesentlig de to siste kvartalene, og grunnlaget for en
lønnsom vekst vurderes som gode. Ordrereserven pr. 30. juni var på 243 millioner kroner.

Resultatene for hele første halvår viser en omsetning på 1.023 millioner kroner og EBITDA minus 111,7 millioner kroner, vesentlig knyttet til store tap på skipsbygging. Nå er imidlertid skipsbygging historie for Bergen Group. Siste eierandel på 30 prosent i NorYards AS er solgt for fire millioner dollar, og siste gjenværende utrustningsprosjekt for Bergen Group ASA sluttføres i august.

Konsernsjef Asle Solheim opplever resultatene i 2. kvartal som et godt fundament
for en spennende vekst innenfor konsernets fremtidige satsingsområder knyttet
til Maritim Service og Offshore.

– Vi har kommet langt i arbeidet med å forsterke Bergen Group Hanøytangen sin
markedsposisjon knyttet til gjennomføring av ulike former for riggservice og
riggvedlikehold. Dette er et område med et meget spennende potensiale, sier
konsernsjef Asle Solheim. Blant tiltakene som er gjort i 2. kvartal er
etableringen av det prosjektorienterte partnerskapet mellom Bergen Group
Hanøytangen, Semco Maritime og Apply Rig & Modules. I tillegg er oppgradering og
klargjøring av tørrdokken sluttført.

– Samarbeidet med Apply og Semco gir oss en enestående kapasitet og kompetanse på
gjennomføringen av komplekse og kostnadseffektive prosjekter knyttet til
riggoppgraderinger, modifikasjoner, installasjon og idriftsettelser. Målet er å
utvikle Hanøytangen til å bli Norges beste anlegg for rigg og maritime
prosjekter, sier Asle Solheim som konstaterer at samarbeidet allerede har
generert stor interesse fra bransjen.

Konsernsjefen er også tilfreds med at konsernets strategiske satsing på å styrke
aktiviteten på Hanøytangen utover rene rigg-oppdrag er i ferd med å gi
resultater.
– Her har vi i løpet av de to siste kvartalene registrert en fin økning i både
subsea- og maritime prosjekter, og vi forventer en ytterligere vekst innenfor
disse områdene årene som kommer, sier Solheim.

Bergen Group har de siste kvartalene gjennomført flere ulike tiltak for å
konsentrere seg om konsernets fremtidige vekstområder knyttet til offshore og
maritim relatert servicevirksomhet. Salget av de resterende aksjene i NorYards
AS (tidligere Bergen Group sin skipsbyggingsdivisjon) ble kunngjort 18. august,
og senere denne uken blir det det siste nybyggingsprosjektet i regi av Bergen
Group levert til kunden. Skipsbyggingstallene i 2. kvartal svekket konsernets
driftsresultat med rundt 20 millioner kroner.

-Det er ikke tilfredsstillende å avslutte den operative delen av
skipsbyggingsvirksomheten med et nytt kvartal med underskudd. Vi kan imidlertid
glede oss over at Services-divisjonen fortsetter å bygge en sterk ordrebok
knyttet til langsiktige rammekontrakter som bidrar til å videreutvikle
konsernets kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter,
påpeker Asle Solheim.

– Konsernets hovedfokus nå er å styrke ordreboken for den rigg-relaterte
aktiviteten på Hanøytangen. Her er vi inne i spennende anbudsprosesser som
forventes avklart i løpet av dette og neste kvartal. I tillegg fortsetter vi
arbeidet med å styrke subsea-aktiviteten ytterligere, samt forberede oss for
fremtidige demoleringsprosjekt, sier konsernsjef Asle Solheim i Bergen Group.

Største eier i Bergen Group ASA er UBS AG med 33,17 prosent. Deretter kommer Stangeland Invest AS med 27,61 prosent av aksjene. Numer tre på listen er Køhlergruppen AS med 10 prosent.
Magnus Stangeland har også 1,85 prosent av aksjene gjennom AS Flyfisk og kontrollerer derved 29,46 prosent av aksjene.