– Ser behov for små brønnbåter

Daglig leder Svein Håvard Stølen forteller at Reflex med sine manøvreringsegenskaper og nedsenkbar mast er egnet godt for trange farvann. Foto: Reflex Shipping.
Brønnbåtselskapet Reflex Shipping ble etablert i mai i år. – Hovedsaklig ser vi et behov, også for små brønnbåter, sier daglig leder Svein Håvard Stølen.

Maritime House i Kristiansund har tidligere i år meldt at de vil satse på havbruk, gjennom sin satsing Maritime Aqua. Første fartøy på plass er MS «Reflex» som drives av Reflex Shipping, som er eierselskap for brønnbåten. Fartøyet har hjemmehavn på Smøla, og er nå i full drift.

«Reflex» ble bygget i 1989, er 21 meter lang, seks meter bred og har en brønnkapasitet på 145 m3. Selskapet har tidligere uttalt at båten er en nisje-brønnbåt som egner seg godt for trange og krevende farvann.

Svein Håvard Stølen, daglig leder i Reflex Shipping sier til kyst.no at de første månedene i drift har vært interessante og lærerike.

– Selskapet ble etablert samtidig som vi tok over båten på forsommeren og hadde en måneds tid med opplag der vi fikk tid til å sette oss inn i alt fra teknisk utstyr ombord i båten, til installasjon av kran, styringssystem for sikkerhet, drift, vedlikehold og fiskevelferd. Og fått etablert kontakt med både kunder og myndigheter som Mattilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Behov for små brønnbåter

Stølen sier at per i dag er brukes Reflex for smolttransport, men båten har hatt flere oppdrag med både frakt av villfanget rensefisk, rognkjeks samt smolt tidligere.

– Vi valgte å starte Reflex Shipping av flere årsaker. Men hovedsaklig ser vi et behov også for små brønnbåter, ettersom mange har blitt faset ut i kapasitetsøkningen i brønnbåtflåten, forteller han kyst.no.

Fartøyet hadde samme navn hos tidligere eier, og Stølen sier de fant det enklest og ta med navnet videre.

– Reflex har vært promotert litt gjennom sosiale medier, påpeker han.

Selskapet er fremdeles i etableringsfasen og ser fortsatt etter mannskap.

– Alt avhengig av driftsgrunnlaget vi får etablert vil vi ha fire til seks ansatte ombord i fartøyet, opplyser Stølen.

  • Maritime House er en kompetansebasert bedrift med hovedsete i Kristiansund.
  • Reflex Shipping AS eies av Maritime House AS, Haltbakk Invest AS og Rock Bay Holding AS.

MS «Reflex» er rederiets første båt for havbruksnæringen. Foto: Maritime House Aqua.

DEL