Farstad har solgt «Lady Sandra»

Farstad Shipping har solgt "Lady Sandra". Foto: Farstad Shipping

Farstad Shipping skriver i en melding til Oslo børs at ankerhåndteringsskipet «Lady Sandra» har skiftet eier. 

Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore.

Overlevering av skipet til ny eier har fant sted i dag, mandag 26. september 2016.

Etter en nedskrivning på NOK 11 mill. i 2. kvartal 2016, vil salget av skipet resultere i en uvesentlig regnskapsmessig effekt i 3. kvartal 2016.

DEL