Seatrans tar i bruk ny benzenovervåkingstest

Seatrans har en flåte av 15 kjemikalietankere.
Concateno, Europas mest erfarne leverandør av kjemikalie, rusmiddel- og alkoholtester, er blitt valgt av Seatrans AS til å overvåke besetningens potensielle eksponering overfor benzen.

På oppdrag fra Seatrans vil Concateno etablere og implementere et effektivt program for å teste og overvåke benzennivået hos mannskap og vurdere faren for eksponering ombord i Seatrans’ skip.
– Helse og sikkerhet for våre ansatte har første prioritet hos oss, og vi må sørge for å ta alle forholdsregler for å unngå risiko, sier Erik Mohn, mannskapssjef hos Seatrans. Uten Concatenos bioovervåkingstester er faren for benzeneksponering usynlig og umulig å identifisere. Den nye prosedyren gjør det mulig for oss å raskt skille ut individer i eventuell faresone, og forsikre oss om at driften vår er trygg, sier Mohn.

189_Seatrans_466_534834725.jpg
Mannskapene ombord i Seatrans-skip skal beskyttes mot benzeneksponering.

Benzen er et kjemisk stoff som er vanlig brukt i industri- og produksjonsprosesser. Det er svært giftig, og kan forårsake en rekke sykdommer og påvirke menneskelig DNA. Lav eksponering over lang tid kan føre til alvorlige helseproblemer som leukemi. Lav eksponeringer over kort tid kan føre til øyeirritasjon, døsighet, svimmelhet, økt hjertefrekvens, hodepine, skjelving, forvirring og i enkelte tilfeller bevisstløshet. Eksponering overfor høye konsentrasjoner kan være dødelig. Benzen opptas av kroppen hovedsakelig gjennom pust, men kan også absorberes gjennom huden.
Den nylige innstrammingen av internasjonale forskrifter vedrørende benzeneksponering og velferd for sjøfolk har ført til økt bruk av kjemikalietesting og overvåkingsprogrammer i skipsfarten.
Endringer i SOLAS-forskrift VI/ 5-1 vedrørende sikkerhetsdataark for materiell (MSDS) MARPOL-konvensjonen, vedlegg 1 last, trådte i kraft i januar 2010. Denne informasjonen belyser forekomsten av benzen i råolje, bunkersolje og annen last. Den beskriver videre i detalj hvilke tiltak som er påkrevd for å redusere faren for mannskapets eksponering overfor benzen.
I tillegg sikter den nye Konvensjonen om sjøfolks arbeidsforhold, som ble vedtatt av Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) i februar 2006, mot å sikre den høyeste standard for helse, sikkerhet og velferd for sjøfolk. Den forventes å tre i kraft i 2011.

– Etter at vi utvidet vårt tjenestetilbud med sensitive, benzenspesifikke tester til lave kostnader, har selvtestsettene blitt tatt raskt i bruk av rederier over hele verden, sier Graham Birch, salgssjef for Concatenos maritime sektor. Mange fartøyer har disse testsettene om bord, i fall det skulle skje en ulykke eller kollisjon som innebærer eksponering overfor benzen. Testsettene kan også brukes til å overvåke besetningsmedlemmer etter rutinemessige arbeidsoperasjoner, som for eksempel rengjøring av tanker.
– Fordelen med denne testen er at den er enkel – alt du trenger er i et brukervennlig sett. En liten mengde urin i de vedlagte flaskene sendes til laboratoriet. Analysen tar noen få timer, og resultatet kan fakses eller sendes på e-post i løpet av to dager etter at prøven er mottatt.
Concateno er den største og mest erfarne leverandøren til den globale maritime bransjen og har ansvar for rusmiddeltestprogrammer for mange internasjonale rederiers flåte. Selskapet har et internasjonalt nettverk av prøvetakere for å sikre at testingen kan utføres i de fleste havner verden rundt.

DEL