Seadrill – markedet

Foto: Seadrill

I forbindelse med fremleggelsen av 1. kvartal 2014 resultatet uttaler Seadrill seg også om markedsutviklingen.

Her nevnes at flere deepwater kontrakter er annonsert i det siste med dagrater mellom $500.000 og $550.000, men det er grunn til å tro at noen av selskapets konkurrenter vil akseptere ratenivåer for 6. generasjon enheter i $425/475.000 området.

Markedet lider for tiden under for lite letevirksomhet pluss at det er forsinkelser i feltutvikling for de store oljeselskapene.
Bildet forstyrres videre av sublets og at rigger med dårlige specs forsøker å prise seg inn i den høyere markedsenden.
Befrakterne synes ikke redd for å vente med å inngå kontrakter idet markedsratene kan fortsatt falle.

På den positive siden har dagens markedssituasjon redusert nybygningsaktiviteten, og kun syv rigger er blitt kontrahert for 2016 levering og fem for 2017. Brasil-bygde rigger er her ikke medtatt.

Fremtidsutsiktene på kort sikt for ultra-deepwater markedet er fortsatt utfordrende. I første kvartal 2014 ble det kun inngått kontrakter for 7 rigger – dette er laveste aktivitetsnivå siden 4. kvartal 2009.

I forbindelse med sammenligning med eldre rigger trekker Seadrill frem selskapets første dypvannsgigg West Sirius som ble levert i 2008. Riggen har opererert tilfredsstillende med gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 95% siden oppstarten, og samlet EBITDA har vært ca. $660 millioner. Riggen passserte 5-års Special Survey i 2013 for under $20 millioner. Samtidig som West Sirius ble bestilt, valgte flere konkurrenter å oppgradere eldre enheter. I flere tilfeller hadde disse samlet capex på mer enn $800 millioner og betydelig lavere EBITDA bidrag over samme tidsperiode. I dag er det få eller ingen kjøpere for slike rigger.
(Kilde: Seadrill)

 

DEL