Scana Volda leveranser til STX OSV

Scana Volda har inngått kontrakt med STX OSV Trading for levering av gear- og propellanlegg med fjernstyring til tre trålere av typen FV 01 av STX OSV design.

Scana Volda leveranser til STX OSV

Scana Volda har inngått kontrakt med STX OSV Trading for levering av gear- og propellanlegg med fjernstyring til tre trålere av typen FV 01 av STX OSV design.

Kontraktsverdien er på NOK 24 millioner, og som en del av avtalen inngår også opsjon på leveranser til ytterligere to båter. Frist for å erklære opsjonen er satt til 15. januar 2012.

Framdriftssystemet er et diesel-elektrisk anlegg med total effekt på 4400 kW.

Dette er fordelt på to vribare propeller i dyse som er drevet av to elektromotorer tilkoblet to Scana reduksjonsgear. Skipene er energieffektive og bygges etter DNV’s Clean Design-krav. Skipene skal bygges ved STX OSV Braila Shipyard i Romania og sluttføres ved et STX OSV verft i Norge. Utstyret skal leveres i mai, august og oktober 2012. Skipene er for rederiet Aker Seafood ASA, Norge.

– Denne ordren bekrefter Scanas posisjon som en markedsleder av fremdriftssystemer. Markedet for de fleste typer avanserte skipsoperasjoner tenderer mot miljøvennlige skip med stor fleksibilitet i operasjon gjennom diesel-elektriske løsninger, noe som gir et stort potensiale for Scanas produktportefølje. Kontrakten er også viktig for Scanas aktivitetsnivå framover, sier konsernsjef Rolf Roverud.

Nybygningsordren for tre fartøyer ble offentliggjort 19. september til total pris ca. NOK 750/770 millioner, inkludert utstyr.


DEL