Samtykke til bruk av Island Wellserver for brønnintervensjonsaktiviteter

"Island Wellserver" er ett av syv fartøy som legges i vinteropplag. Foto: Harald M Valderhaug
Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Island Wellserver til brønnintervensjonsaktiviteter på Yttergryta og Snøhvit.

Island WellserverStatoil har tidligere fått samtykke til bruk av Island Wellserver til brønnintervensjonsaktiviteter på felt i Nordsjøen og i Norskehavet, og har nå også fått samtykke til bruk på Yttergryta og Snøhvit. Intervensjonsarbeidet på disse feltene vil starte i september 2010 og vare ut 2011.

Island Wellserver er en flyttbar innretning som er formålsbygd for lett brønnintervensjon (“Subsea Riserless Well Intervention Vessel”), og opereres av Island Offshore Management.

ISLAND WELLSERVER valgt til ÅRETS SKIP 2008

Båtomtale av Island Wellserver

DEL