Samler datterselskaper under Kristian Jebsen Rederi

- bestiller to handysize bulkere

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)

Vel ute av kullfarten på Svalbard i regi av Polar Coal KS og salg av selvlosser-flåten er Jebsen Gruppen i Bergen i farten igjen. Virksomheten er konsolidert og to skip bestilt.

Konsernets brutto driftsinntekter for 2013 landet på 267 millioner kroner. Netto ble det 120 millioner. Driftsresultat ble pluss 7,6 millioner for gruppen.

De to skipene som er bestilt skal leveres i 2015 fra Tsuneishi-verftet i Cebu på Filippinene. Finansieringen er ordnet. De skal eies sammen med utenlandske partnere, trolig den mangeårige partnere Aboitiz på Filippinene. Jebsens skal ha 25 prosent eierandel.

Konsolideringen av Jebsen Gruppen består i at Kristian Jebsens Rederi AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Jebsen Asia Shipping AS fra Jebsen Invest AS. Resultatet av dette er at Jebsens Orient Shipping Services AS, Jebsen Coastal  Shipping Services Pty Ltd., Jebsens Logistics Services Pty Ltd og 50 prosent av Jebmur Partnership, nå er eiet av Kristian Jebsens Rederi og styres fra hovedkontoret i  Gullskoggården på Bryggen i Bergen, med Bjørn Jebsen som daglig leder og broren Arne Jebsen som styreformann.

Strategien for selskapet er i stor grad basert på kontraktsfart og det er nå bygget opp en portefølje av fraktkontrakter gjennom Jebmur Partnership-samarbeidet som løper frem til 2018.  Det er basert på innbefraktning av tonnasje på kort, mellomlang og lang sikt. Skipene som er sluttet inn langsiktig er det kjøpsopsjon på.

I årsberetningen skriver Jebsen-brødrene at shippingvirksomheten har utviklet seg positivt gjennom 2013 og selskapet ønsker bruke sine ressurser på å videreutvikle denne virksomheten.

Resultatet i 2013 var negativt påvirket av  rederiets aktivitet i Australia gjennom  Jebsen Coastal Shipping Services. Det var inngått en kontrakt med West Australian Government om drift av en container/stykkgods-linje på vestkysten av Australia. Denne ble avviklet i 2013 på grunn av at det viste seg vanskeligere enn forventet å opparbeide det nødvendige lastegrunnlaget.