Samarbeider om vedlikeholdspakke til skip i opplag

ABB inngår samarbeid med Presserv om nøkkelferdige preserveringsløsninger for olje- og gasskip i opplag (Illustrasjon: Presserv).

Marindivisjonen til ABB og det Stavanger-baserte vedlikeholdsselskapet Presserv samarbeider om vedlikeholdspakker til fartøy innenfor olje- og gassindustrien som ligger i opplag. Det skriver ABB i en pressemelding.

Pakken vil blant annet inneholde ABBs fjerndiagnostisering,  en del av ABBS digitalte løsning Ability, som innhenter nøkkeldata for å optimalisere vedlikeholdspakkene.

– Det er et tegn i tiden at det er stor etterspørsel etter slike tjenester, og vi er alltid lydhøre for hva kundene ønsker. Å legge fartøy i opplag er en spesiell situasjon som betinger ekspertise på preservering for ikke å forringe utstyret om bord, sier Pål Nikolaysen, leder for Offshore Service i ABBs marineavdeling i meldingen. 

Avtalen mellom selskapene innebærer at ABB vil vedlikeholde elektriske systemer om bord i eksisterende fartøy for fremtidig drift. Det betyr en nøkkelferdig løsning for fartøy i opplag. ABBs samhandlingssentre vil også overvåke data fra utstyret om bord for å oppdage eventuelle problemer og således tilrettelegge for den mest smidige og effektive gjenopptagelsen av funksjonaliteten.

Presserv er et vedlikeholdsselskap med spesialkompetanse innen olje- og gassbransjen som tilbyr komplett preservering av hele plattformer og boreskip.

DEL