Salg – bareboat – tilbakekjøp

West Hercules
Seadrill Limited og Ship Finance International Limited fortsetter med sine finansdeals, og med avtaler for to semi-submersible dypvannsrigger har Seadrill nå fullført tre slike kontrakter i år. Ifølge avtalen selger Seadrill riggene West Hercules og West Taurus for totalt $1,7 milliarder og leaser de samtidig for 15 år.

Up-front betaling er ca. $1 milliard som betales ved levering av riggene. Seadrill bokfører ingen gevinst ved salgene og har gjenkjøpsopsjoner i løpet av leaseavtalen som ender med en purchase obligation ved utløpet av den.
Første opsjon for gjenkjøp av West Hercules er etter tre år til pris $580 millioner, og etter 15 år er prisen $135 millioner. Leasen er på ca. $383.000 per dag i gjennomsnitt på bareboat basis de første tre årene og $170.000 for resten av perioden. Riggen er chartret av Husky for tre år til $524.000 per dag. West Hercules skal være klar for levering fra Daewoo i september.

West Taurus kontrakten har fire opsjoner til å kjøpe riggen tilbake i løpet av perioden og en forpliktelse om tilbakekjøp ved utløpet av perioden. Den første opsjonen kan erklæres etter seks år til pris $418 millioner, og sluttprisen etter 15 år er $149 millioner.
Netto lease betaling for de første 75 månedene tilsvarer gjennomsnittlig daglig bareboat hyre på ca. $313.000. For resten av perioden er bareboat betalingen ca. $142.000 per dag. West Taurus er under bygging ved Jurong Shipyard i Singapore med levering i desember. Riggen er chartret til Petrobras for seks år til estimert dagrate på $630.000 med påbegynnelse i februar i Brasil etter forflytting fra Singapore.

DEL