Salg av skrogverft i Sverige

Arkivfoto
Bergen Group har inngått intensjonsavtale med Øresundvarvet AB om salg av det svenske skrogverftet Landskronavarvet AB nord for Malmø.

Salget vil gi Bergen Group en begrenset regnskapsmessig gevinst. Endelig salg forventes gjennomført i løpet av 1. kvartal 2010.

Landskronavarvet AB kom inn i konsernet som et resultat av at Bergen Group ASA kjøpte Fosen høsten 2008. I og med at skrogbygging i Sverige ikke inngår i konsernets strategi, har driften ved det svenske skrogverftet vært under avvikling siden den siste skrogleveransen i august 2009.

Bergen Group opererer innenfor de fire forretningsområdene offshore, maritim service, teknologi og skipsbygging. Satsingen innenfor skipsbygging er knyttet til bygging av avanserte offshore- og spesialskip.

DEL