Salg av Skandi Navica rørleggingsfartøy

Skandi Navica
DOF Rederi (datterselskap av DOF ASA) har i dag solgt “Skandi Navica” til Subsea7 til en pris NOK 320 mill, i forbindelse med kjøpsopsjon etablert i 1999.

Skipet har vært på kontrakt for Subsea7 i åtte år og har fungert som rørleggingsfartøy på ulike prosjekter ”world wide”.

Skipet har hatt en gjennomsnittlig årlig ebitda på NOK 35 mill siden kontraktsstart i desember 1999. Regnskapsmessig gevinst fra salget er ca NOK 100 mill.

DEL