Sahara-brønn fullført

StatoilHydro borer i Saharaørkenen (Foto:Øyvind Hagen/StatoilHydro)
Operatøren StatoilHydro og partneren Sonatrach har fullført boring og testing av undersøkelsesbrønn nummer tre i Hassi Mouina-lisensen i Sahara-ørkenen i Algerie.

– Vi er tilfreds med den vellykkede boreoperasjonen og resultatet fra brønnen. Dette er den tredje positive brønnen som er boret i Hassi Mouina-lisensen, og alle brønnene har gitt oss verdifull informasjon om ressurspotensialet i blokken, sier Bill W. Maloney, direktør for Global exploration i Internasjonal undersøkelse og produksjon.
Boreriggen er flyttet til neste lokasjon, hvor den fjerde letebrønnen – TMS-1 – bores for øyeblikket. I tiden fremover skal det bores flere avgrensningsbrønner i de tidligere funnene for å kunne kvantifisere med større sikkerhet volumene som er påtruffet.
Hassi Mouina-lisensen ble tildelt i juni 2004. Lisensen består av fire blokker innenfor et område på 23.000 kvadratkilometer i Gourara-bassenget. Hassi Mouina er på størrelse med halvparten av Danmarks areal.
Området ligger vest i ørkenen i Algerie, nordvest for gassfeltet In Salah. StatoilHydro har en andel på 75 prosent i Hassi Mouina. Sonatrach er partner med 25 prosent.

DEL