Søker slepeberedskapstjenester for Nord-Norge

Illustrasjonfoto : T/B «BB SERVER»
Kystverket har lyst ut konkurranse om slepeberedskapstjenester i Nord-Norge. Med forbehold om budsjettmidler, skal Kystverket leie inn to slepebåter som skal ivareta slepeberedskapen i Nord-Norge fra 1. januar 2009.

Den ene skal engasjeres hele året, den andre i perioden januar til og med mars, samt i perioden oktober til og med desember. Avtalene inkluderer opsjoner på tilsvarende perioder i 2010.

Tilbudsfristen er 31. oktober 2008.

Klikk her for å lese kunngjøringen på database for offentlige innkjøp, Doffin

DEL