Ryktet går, – på kontrakt med Rosneft?

Dødvekten er på ca. 4000 tonn og IMO nr. er 9398292. Fremdriften er dieselelektrisk med to Aquamater Contaz 25 propellanlegg samt tre thrustere.

Hvilke skip skal avhendes og hvilke er det viktig å beholde? Denne kabalen er en utfordring for offshore-rederier og banker som i disse dager arbeider med kompliserte omstruktureringer.

For Olympic Shipping er det åpenbart viktig å beholde store skip med isklasse. Et nyhetsbrev fra Pareto Securities antyder at rederiet får tre eller fire skip på kontrakt med det russiske oljeselskapet Rosneft med oppstart 1. august i år.

Skipene vil i så fall bli satt til å operere på Fedinskiy-feltet, et ugjestmildt område øst i Barentshavet. Varigheten oppgis å være tre måneder.

Av et oppslag i Sunnmørsposten (krever abonnement) fremkommer det at Olympic Shipping skal inn med en eller to PSVer, en AHTS og OCVen «Olympic Challenger».

Hun ble levert fra Aker Yards AS, Aukra i november 2008 som verftets bnr. 700. Designen er Aker ROV 02 med isklasse C og DEICE notasjon.

I omtalen fra Skipsrevyen står det at loa er 105,90 meter, lbpp 94,70 meter med bredde 21,00 meter. Med lugarkapasitet for 100 personer er hun også tiltenkt rolle som hotellskip på Fedinskiy-feltet.

Les mer: Skipsrevyens omtale av «Olympic Challenger»

Attraktivt fartøy

Under refinansieringen av Olympic Shipping var det viktig for Stig Remøy å beholde nettopp «Olympic Challenger».

For operasjoner i Barentshavet vil nemlig «Challenger»s kapasiteter være attraktive og kanskje være en nøkkel til også å få inn andre av rederiets fartøyer.

Stig Remøy vil ikke gi noen kommentar til meldingen fra Pareto Securities.

DEL